08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

UTVECKLING

ADRA Sverige arbetar i enlighet med FN:s Globala mål för hållbar utveckling och har primärt fyra fokusområden som vi arbetar inom för att uppnå målet för vårt utvecklingsarbete.

1. Ingen fattigdom

Fattigdomsbekämpning genomsyrar hela ADRAs arbete. Enligt FN lever omkring 1,4 miljarder människor i extrem fattigdom, det vill säga på mindre än drygt en dollar om dagen. ADRA bekämpar fattigdom på flera olika sätt. 

Inom det Globala målet ”Ingen fattigdom” arbetar vi bl.a. med:

 • Småföretagsutveckling
 • Inkomstgenererande projekt
 • Mikrolån & sparkassor

2. Ingen hunger

Världsbanken konstaterar i sina årliga utvecklingsrapporter att utveckling av jordbruket är det bästa sättet att bekämpa fattigdomen i världen. Många människor i de fattiga länderna odlar själva all sin mat. ADRA hjälper människor att utveckla sina jordbruksmetoder som de får större skördar och förbättrar miljön.

Inom det Globala målet ”Ingen hunger” arbetar vi bl.a. med:

 • Stöd för olika typer av hållbara jordbruksprogram
 • Trädgårdsodlingar
 • Vattenförsörjning

3. God hälsa och välbefinnande

God hälsa är en förutsättning för att människor ska kunna förbättra sina livsvillkor. Därför arbetar ADRA med hälsofrågor i alla sina projekt. Människor får lära sig om hygien, näring och hur de kan förebygga sjukdomar. 

Inom det Globala målet ” Hälsa och välbefinnande” arbetar vi bl.a. med:

 • Familjeplanering & barn- och mödravård
 • Förebyggande hälsovård
 • Näringslära/medicin
 • Vatten & sanitet
 • Utbildning av stödpersoner för hiv/aids drabbade
 • Nya och hållbara jordbruksmetoder

4. God utbildning för alla

Många människor som lever i fattigdom har aldrig fått möjlighet att gå i skolan när de var barn. Därför ingår läs-och skrivundervisning för vuxna i många av ADRAs projekt. Framför allt satsar man på att hjälpa fler flickor och kvinnor att få utbildning. När människor får utbildning får de också möjlighet att själva förändra sina liv och ta sig ur fattigdomen.

Inom det Globala målet ”God utbildning för alla” arbetar vi bl.a. med:

 • Vuxenutbildning i läsning, skrivning och räkning
 • Småföretagsutveckling
 • Utveckling av inkomstgenererande aktiviteter

Helhetsperspektiv

I alla våra projekt arbetar vi också med de övriga Globala målen som FN satt upp; mänskliga rättigheterjämställdhet, rent vatten och sanitet samt minskad ojämlikhet. ADRA arbetar alltid långsiktigt, bland annat för att förebygga konsekvenserna av klimatförändringarna och nya extrema väderförhållanden.

 

Här arbetar vi