08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

KATASTROFHJÄLP

När en katastrof inträffar finns ADRA ofta redan på plats i de drabbade länderna och kan ge snabb hjälp. Man delar ut mat, ger människor kläder, förser dem med rent vatten och ser till att de har det mest nödvändiga för att klara vardagen. Många gånger samarbetar ADRA-kontoren i flera olika länder för att hjälpinsatserna ska nå så många som möjligt.

Var med och rädda liv!

Genom din gåva kan du stödja ADRA:s katastrofhjälp. 

GE EN GÅVA

Inom det humanitära området arbetar vi med dessa fokusområden:

  • Ingen hunger
  • Rent vatten och sanitet 
  • Hälsa och välbefinnande
  • Skydd
  • Förebyggande arbete 
  • Återuppbyggnad

Vid en katastrof behöver de drabbade få hjälp så snabbt som möjligt. Utan hjälp överlever de inte. ADRA Sverige har en beredskap för att kunna ge människor hjälp när katastrofen inträffar. Vi är ofta med och stöder insatser för att rädda liv. Vi förser människor med mat, rent vatten och utbildning samt erbjuder skydd till de människor som har drabbats av naturkatastrofer eller blivit tvungna att fly på grund av krig. 

Att kunna hjälpa till vid katastrofer är möjligt tack vare att ADRA Sverige har en Katastroffond med medel som kan användas till att ge drabbade människor omedelbar hjälp vid en katastrof. Den fonden räddar tusentals liv.

En gång varje år tas det upp en särskild gåva, "Katastrofhjälpen", bland ADRA Sveriges givare och i Adventistsamfundets församlingar. Den gåvan används till att hjälpa katastrofdrabbade.
Läs mer här om årets Katastrofhjälp.

Länder och projekt vi jobbar i,