08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

STÖD OSS

ADRA Sverige är er en del av det internationella ADRA-nätverket som har kontor i 118 länder. Varje år hjälper ADRA-nätverket ca 35 miljoner människor att få ett bättre liv. 

ADRA Sverige arbetar främst med långsiktig utveckling och vill ge de mest utsatta möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

Utöver privata givare får ADRA Sverige pengar från Sida, Radiohjälpen, Vatten åt Alla för att nämna några större organisationer hur pengarna används kan du läsa mer om under "Vårt arbete".

Med dina gåvor kan ADRA Sverige fortsätta att ge unga och äldre en möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Vi fördelar gåvorna där de bäst behövs.

 

Du har möjlighet att få skattereduktion på gåvor till oss på ADRA Sverige.

Från 2022 fördubblas skatteavdraget på gåvor till godkända gåvomottagare enligt Skatteverkets regler. ADRA Sverige är en sådan godkänd mottagare av gåvor.

De förändrade skattesatserna som gäller från 1 januari 2022 innebär att gåvobeloppet som berättigar till skatteavdrag fördubblas från 6 000 kronor till 12 000 kronor. Skatteavdraget på gåvobeloppet är 25 procent. Skattereduktionen kan bli högst 3 000 kr per år, vilket motsvarar 12 000 kr i gåvor. Skattereduktionen ges under samma villkor som tidigare. Dels behöver du meddela ditt personnummer till gåvomottagaren, du måste ge minst 200 kr vid varje gåvotillfälle och minst 2 000 kr under ett år till en eller flera godkända gåvomottagare.

För att ge skattereducerad gåva till ADRA Sveriges verksamhet ska minst 200 kronor åt gången betalas in på ADRA Sveriges 90-konton (900721-2 pg | 900-7212 bg | Swish: 900 7212) manuellt eller via autogiro. Om inte ADRA Sverige har tillgång till ditt personnummer behöver du meddela det till info@adra.se. Önskar du inte skattereduktion för dina gåvor till ADRA Sverige behöver du överföra din gåva anonymt

Förtrycks i deklarationen

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvor. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år.

Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

Passa på och höj din månadsgåva utan att det kostar dig något extra,

Exempel på vad du kan höja med utan att det påverkar din nuvarande kostnad.

Kontakta oss för att justera ditt månadsbelopp.

Epost till, info@adra.se

Eller ring Catharina på tel: 46 (0)8-545 297 85

Månadsgivare

Nuvarande belopp/månad

Skattreduktion

Nytt belopp/månad

150 kr 50 kr 200 kr
200 kr 67 kr 267 kr
250 kr 83 kr 333 kr
300 kr 100 kr 400 kr
350 kr 117 kr 468 kr
375 kr 125 kr 500 kr