08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

STÖD OSS

ADRA Sverige är er en del av det internationella ADRA-nätverket som har kontor i 118 länder. Varje år hjälper ADRA-nätverket ca 35 miljoner människor att få ett bättre liv. 

ADRA Sverige arbetar främst med långsiktig utveckling och vill ge de mest utsatta möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

Utöver privata givare får ADRA Sverige pengar från Sida, Radiohjälpen, Vatten åt Alla för att nämna några större organisationer hur pengarna används kan du läsa mer om under "Vårt arbete".

Med dina gåvor kan ADRA Sverige fortsätta att ge unga och äldre en möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Vi fördelar gåvorna där de bäst behövs.

 

Skattereduktion vid gåvor

Tyvärr kommer den status som godkänd gåvomottagare för skattereduktion som vi haft försvinna under en period när vi är en egen juridisk organisation. ADRA Sverige kommer så fort det är möjligt söka om detta igen men det är en fördröjningsprincip för nybildade organisationer som gör att vi inte kan får ett godkännande från Skatteverket direkt för 2023.

De gåvor som kommit in under 2022 kommer redovisas som tidigare till Skatteverket för skattereduktion. Eftersom vi för Skatteverket är en helt ny organisation med ett nytt organisationsnummer måste vi ha ett skatteår bakom oss innan vi kan söka att bli godkänd gåvomottagare för skattereduktion. ADRA Sverige kommer så fort det är möjligt söka om detta och meddelar alla våra givare så fort det är klart.