08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

STÖD OSS

Genom långsiktiga projekt och akuta insatser vid katastrofer arbetar ADRA Sverige för att förbättra utsatta människors levnadsförhållanden.

ADRA Sverige jobbar för att stärka det civila samhället och hjälpa människor att få koll på sina rättigheter. ADRA Sverige har specialiserat sig på fem områden: hälsovård, utbildning, kapacitetsutveckling, fattigdomsbekämpning och humanitära insatser.

ADRA Sverige bildades 1985 men organisationen har sina rötter i USA och hjälparbetet under Första och Andra världskriget. ADRA Sverige tillhör det internationella ADRA-nätverket som har en kristen värdegrund och består av lokala organisationer i över 120 länder. Varje år hjälper ADRA-nätverket ca 35 miljoner människor att få ett bättre liv. 

För att regelbundet stötta ADRA Sverige kan du bli Framtidsfadder. Du kan också stötta organisationen genom att ge en gåva.

Utöver privata givare får ADRA Sverige pengar från Sida, Radiohjälpen, Vatten åt Alla för att nämna några större organisationer hur pengarna används kan du läsa mer om under "Vårt arbete".

Med dina gåvor kan ADRA Sverige fortsätta att ge unga och äldre en möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Vi fördelar gåvorna där de bäst behövs.

 

Skattereduktion vid gåvor

Tyvärr kommer den status som godkänd gåvomottagare för skattereduktion som vi haft försvinna under en period när vi är en egen juridisk organisation. ADRA Sverige kommer så fort det är möjligt söka om detta igen men det är en fördröjningsprincip för nybildade organisationer som gör att vi inte kan får ett godkännande från Skatteverket direkt för 2023.

De gåvor som kommit in under 2022 kommer redovisas som tidigare till Skatteverket för skattereduktion. Eftersom vi för Skatteverket är en helt ny organisation med ett nytt organisationsnummer måste vi ha ett skatteår bakom oss innan vi kan söka att bli godkänd gåvomottagare för skattereduktion. ADRA Sverige kommer så fort det är möjligt söka om detta och meddelar alla våra givare så fort det är klart.