08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Uganda

SCALE ett utvecklings projekt i Uganda

SCALE är ett ADRA projekt i Agago distriktet i norra Uganda.

Santo Obita är medlem i Akemkwene jordbruksgrupp i Alyek som ligger i Agago distriktet. Han är en av tusentals småbrukare och solrosodlare i Uganda, under fyra år har han odlat solrosor efter att han haft minskande skördar av jordnötter, majs och kassava.
Obita odlar cirka en och en halv hektar solrosor och skördar nästan 900 kilo frön varje säsong. Varje skörd ger honom cirka 2,8 miljoner Ugandiska shilling som motsvarar ca 6800kr.
Vinsten använder han till att betala skolavgifter för sina barn samtidigt som han förbättrar sitt hushålls levnadsvillkor och näringsbehov. Han säger att det har skett en otrolig förändring i hans liv.

”Jag levde i fattigdom men nu anställer jag till och med tillfälliga arbetare för att hjälpa mig att bruka marken. Jag känner mig mycket lugnare nu när jag kan tillgodose våra dagliga behov."

Tidigare köpte han frön från handlare som lurade honom. ”Deras frön grodde inte enhetligt. Det var många luckor i trädgården och jag gjorde förluster för det mesta, säger Obita.
2019 valdes Obita ut av ADRA som mottagare av förbättrat solrosfrö tillsammans med fyra andra medlemmar i området. De blev en del av ADRAs projekt SCALE i området, (Social Change and Livelihood Enhancement Program ).
Projektet stöder grupper av småbrukare med klimatbeständiga frö- och kassavasticklingar.
ADRA investerar i individers potential genom att förbättra försörjningen, marknadsföringsmöjligheter och inkomster för småskaliga bönder. Som en grupp säljer de bulk till kooperativ som erbjuder medlemmarna förmånliga priser samtidigt som de fungerar som lokala fröföretag genom frömultiplikation.

Varför solros?

Solros är en viktig kontantgröda främst för oljeutvinning.
Eftersom de flesta blir hälsomedvetna är den kolesterolfria solrosoljan mycket efterfrågad lokalt och internationellt. Resterna efter oljeextraktion, den näringsrika solrosfrökakan, utgör en viktig föda för boskap.

En skördemängd på 600 kg/tunnland kan ge minst 200 liter olja. Det är en råvara med högt värde där en bonde kan skapa vinst som hjälper familjen.
SCALE – programmet med solrosodling leder till fattigdomsbekämpning bland landsbygdssamhällen i Pader- och Agago -distrikten i norra Uganda.
 

En av Ugandas största tidningar har nyligen publicerat en artikel om SCALE och Santo Obita.
Läs hela artikeln här Länk til tidningsartikeln på engelska

Det finns även en artikel om hur projektet lyckats påverka möjligheten till skola, läs mer här (på engelska)