08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

}

Uganda

Uganda

Sedan kriget bröt ut i Sydsudan har människor flytt till Uganda. Det har mest varit kvinnor och barn som flytt då män nekats och skickats tillbaka till kriget.

Under 2016 började fredssamtalen på nytt och många hoppades att det skulle bli fred – men dessa förhoppningar grusades när presidenten och hans vice presidents soldater började skjuta mot varandra.

Idag flyr mellan 3 500 – 5 000 människor per dag oroligheterna i Sydsudan. 82% av dem är kvinnor och barn. Människor vittnar om fasansfulla avrättningar i hemmen på nätterna – så kallade ”silent killings” där hela familjer massakreras. Man vet inte vem fienden är, det kanske är människor som bor i deras mitt!

ADRA är på plats i flyktinglägret Bidibidi i Yumbe området som har runt 60 000 människor och delar ut förnödenheter. De arbetar också i bosättningslägren (dit människor skickas när de registrerats i flyktinglägren och som beräknas snart hysa 100 000 flyktingar) och hjälper till med vatten, toaletter och tvättinrättningar, skydd av barn (då det finns en hel del barn som kidnappas där man misstänker att de används som barnsoldater), energisparande ugnar för att spara miljön (över 20 miljoner träd har huggits ned under dessa år som kriget i Sydsudan har härjat) och omvandlande av sopor till energi.

ADRA arbetar sen tidigare med klassrumsbyggande, toaletter, kök i skolor, soldrivna vattenborrhål, skolträdgårdar för mat i skolor för bl.a flyktingbarn, och plantering av träd (både fruktträd och andra trädsorter) för miljöns skull.