08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

KORTGÅVA

 

 

Varje år hjälper ADRA Sverige miljontals med människor.
Detta kan vi göra tack vare de gåvor som vi får ta emot från dig och andra givare.

ADRA Sverige söker medel från Sida och behöver själv bidra med en egeninsats för utvecklingsprojekt.
Med dina gåvor kan ADRA Sverige fortsätta att ge både unga och äldre en möjlighet att förändra sina liv till det bättre. Vi fördelar gåvorna där de bäst behövs.
 

Tack för din gåva!

GE EN GÅVA