08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

OM ADRA

  • Adventist Development and Relief Agency (ADRA) är en opolitisk biståndsorganisation som hjälper människor i världens fattiga länder utan hänsyn till kön, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, religion eller politisk uppfattning.
  • ADRA Sverige är er en del av det internationella ADRA-nätverket med organisationer i cirka 120 länder. Varje år hjälper ADRA-nätverket ungefär 35 miljoner människor att få ett bättre liv. 
  • ADRA Sverige arbetar med långsiktig utveckling och vill ge utsatta människor möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.

 

Uppdaterat 2023-12

ADRA Sverige är nu en egen organisation

ADRA Sverige, Adventistsamfundets biståndsorgans svenska gren, har sedan starten 1984 varit en avdelning inom samfundet. De senaste årens tillväxt har gjort det nödvändigt att organisera om verksamheten i en egen juridisk person som både kan ge adekvat styrning och riskhantering.

Frågan om ADRA Sveriges organisation kom upp som ett ärende vid Adventistsamfundets unionsmöte 2021 som gav bifall för att ADRA skulle bli en egen juridisk organisation. Den ideella föreningen ADRA Sverige har huvudmän i form av Adventistsamfundet (i egenskap av initiativtagare och som representant för hela samfundet) och huvudmannaförsamlingar (församlingar som önskar t stödja och engagera sig i ADRAs verksamhet). Huvudmännens representanter samlas årligen till en stämma som kallas huvudmannaråd som bl.a. har till uppgift att godkänna årsredovisning och välja styrelse.

Beslut som fått mogna länge

Missionsföreståndare Bobby Sjölander kommenterar den flera år långa process som föregått beslutet så här:

– Detta är en fråga som vi har jobbat med i flera år och jag är glad för det gedigna arbete som arbetsutskott och styrelse har gjort för att komma så här långt, säger Bobby Sjölander. Det är fortfarande arbete som återstår men jag är övertygad om att detta kommer att vara positivt för både ADRA Sverige och Adventistsamfundet i längden.

– Vi ber att Gud ska fortsätta att välsigna ADRA Sveriges verksamhet så att vi tillsammans kan vara till hjälp för människor runt om i vår värld. Ett stort tack till alla som stöttar ADRA Sveriges arbete på olika sätt.

Nu klipps de sista formella banden

ADRA Sverige blev i april 2022 en ideell förening. Det har tagit tid att överföra verksamheten och frikoppla den från Adventistsamfundet som organisation. Även om de formella banden klipps, så förblir ADRA Sverige en integrerad del av Adventistsamfundets verksamhet i Sverige och världen. Från 1 januari 2023 tar ADRA Sverige över som arbetsgivare för de för närvarande sju anställda. Inom kort tar ADRA Sverige också över de 90-konton som stått i Adventistsamfundets namn. Återstår att lösa är detaljer kring vissa tjänster och funktioner som ADRA Sverige och Adventistsamfundet har gemensamt.

ADRA Sverige visas fortsatt förtroende

Sedan föreningen bildades har samfundets ledning och ADRA Sveriges nytillträdda styrelse och medarbetare arbetat hårt för att verkställa beslut och hitta bästa möjliga lösningar på en rad utmaningar. Det som tagit längst tid har varit att få till bankkonton för biståndsorganisationen. Sedan penningtvättslagen infördes 2017 har bankerna blivit allt mer restriktiva när det gäller transaktioner till länder där det råder krig, korruption, humanitära kriser och politisk oro - just de länder där ADRA Sverige har många av sina projekt och partners. Trots att det är biståndsmedel som svenska staten har beviljat för humanitära projekt i länder som Syrien, Jemen och Ukraina så har många biståndsorganisationer svårt att få fram medlen dit de ska. Nu 2023 är bankkonton på plats med grundläggande funktioner för att betala ut lön och ta emot biståndsmedel. Nya avtal med samarbetspartners har också skrivits och visar att det finns ett stort förtroende för ADRA Sveriges arbete även som egen juridisk person.

Viktigt från Adventistsamfundets sida är att även om ADRA Sverige nu är verksam som egen juridisk person så kommer det inte att ändra ADRAs inriktning som en biståndsorganisation bygd på kristna principer samtidigt som den historiska närheten till samfundet finns kvar som en viktig del i arbetet framåt. Genom konstruktionen med ett huvudmannaråd där Adventistsamfundets församlingar är medlemmar och har ett direktinflytande hoppas vi att banden till Adventistförsamlingarna ska bli starkare än någonsin.

ADRAs Stadgar