08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

OM ADRA

  • Adventist Development and Relief Agency (ADRA) är en opolitisk biståndsorganisation som hjälper människor i världens fattiga länder utan hänsyn till kön, sexuell läggning, etnicitet, nationalitet, religion eller politisk uppfattning.
  • ADRA Sverige är er en del av det internationella ADRA-nätverket med organisationer i mer än 130 länder. Varje år hjälper ADRA-nätverket ca 35 miljoner människor att få ett bättre liv. 
  • ADRA Sverige arbetar med långsiktig utveckling och vill ge utsatta människor möjlighet att själva förändra sin livssituation. ADRA Sverige bidrar också med humanitär hjälp till människor som har drabbats av naturkatastrofer eller krig.