08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Korruptions information

Det händer att det i media rapporteras om – att biståndsmedel används till höga chefslöner eller hamnar i korruption. Det finns människor som kommer till oss på ADRA Sverige och säger ”jag kan inte ge till er för jag har förstått att så mycket av insamlade medel går till korruption”.

Precis som i affärsvärlden så sker saker i biståndsvärlden, det kan hända att korrupta människor får inflytande, att de vill försöka sko sig.  Genom sitt agerande ger de bistånd ett dåligt namn – det är lätt att dra alla över en kam. Det är viktigt för oss på ADRA att berätta hur vi i nätverket arbetar mot korruption och att vi har en nolltolerans. Vi gör det genom några olika steg som vi beskriver nedan. Vi hoppas att det ger svar på en del av de myter som vi hör ibland.

 1. ADRA anställdas löner betalas genom projektmedel, inte insamlade medel:
  Detta gör att vi har en så låg andel som max 15% av insamlade pengar för utvecklingsprojekt som går till administration och insamlingskostnader. I projektansökningar kan man ibland få medel för olika tjänster men annars bekostas bl a löner med de 7-8% som vi får av statliga medel för just löner och annan administration.
   
 2. Höga löner:
  Du har säkert hört hur man pratar om hjälporganisationer där generaldirektören får en hög lön, ibland till och med över nivån som statsministern. Inom ADRA betalas ledare ofta som en avdelningsledare inom Adventistsamfundet. Det händer att personer som jobbar hos oss går ned i lön för att jobba på ADRA. Det är en svår balansgång – ADRA behöver professionell personal som vill jobba på ADRA för att de känner sig kallade och inte för hög lön. ADRA nätverket arbetar i många olika länder och under väldigt olika villkor, och lönerna hanteras lokalt.
 1. ADRA nätverket försöker tillsätta ledare för landskontoren som inte nödvändigtvis är från det egna landet:
  Det finns en anledning till att man ser ADRA ledare från många olika länder. I många sammanhang där ADRA arbetar är nepotism och favoritism förväntat av en ledare. Ett sätt att arbeta mot detta är att ledaren inte är från det egna landet. All övrig personal kan vara det, men någon behöver vara ”utifrån” – det kan vara en person som till exempel kommer från ett afrikanskt land men arbetar i ett annat. Man har då inte bindningar på samma sätt och detta är ett medvetet val för ADRA nätverket att arbeta mot ovanstående som också är en form av korruption.
 1. Organisationsbedömningar görs på flera olika nivåer:
  Det är oerhört viktigt att bedöma ADRA organisationer på flera olika nivåer, både av oss själva och av de som vi samarbetar med. Här har vi stöd av SMR (Svenska Missionsrådet) och våra revisorer att ta fram checklistor på vad man skall kontrollera för att en organisation skall vara stabil och klara av att implementera projekt/program utan att riskera att falla för korruption.
   
 2. Hantering av klagomål:
  Både på internationell, nationell och lokal nivå har ADRA nätverket ett klagomålshanteringssystem där människor kan lämna in klagomål om de ser att något inte går rätt till. Dessa klagomål tas på allvar och om fel har begåtts så arbetar man intensivt med att rätta till fel som anmälts.
   
 3. Årliga revisioner:
  Hos ADRA Sverige gör man årliga revisioner på varje projekt/program. Detta är ett krav från bl a SMR och Sida och kräver mycket extra arbete och uppföljning. Det är också ett sätt att arbeta mot korruption. Utöver detta kräver ADRA Sverige in finansiella rapporter från sina projekt minst 4 gånger/år och narrativa rapporter minst 2 gånger/år.
   
 4. 90-konto:
  Svensk Insamlingskontrolls 90-konto är en kvalitetsstämpel för varje svensk insamlingsorganisation.  Man har inte rätt att få ett 90-konto om man inte uppfyller de höga krav som är uppsatta och att organisationen klarar av sina åtaganden. ADRA Sverige har beviljats 90-konto.

 

Siri Bjerkan Karlsson

ADRA Direktor