08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

BLI EN FRAMTIDSFADDER

Investera i framtiden i dag

Flickor får gå i skolan istället för att gifta sig och få barn som tonåring. Barn får bättre hälsa och överlever sin fem-års dag. Kvinnor får lära sig om sina rättigheter. Mammor får äntligen lära sig att läsa, skriva och räkna så att de kan sälja sina grödor på marknaden för rätt pris.
Pappor lär sig att utveckla sitt jordbruk så att familjen får säker tillgång till mat.
Brunnar borras och tusentals med människor får rent friskt vatten. Familjer som drabbats av krig, svält och översvämningar får vård, mat och skydd.

Genom att bli Framtidsfadder är du med och förändrar livet för miljontals människor!
Du förändrar barn och vuxnas liv och framtid!

Bli Framtidsfadder idag!

Att vara Framtidsfadder innebär att du varje månad ger en gåva till ADRA genom autogiro.
Autogiro är ett tryggt och bra sätt att regelbundet ge din gåva till behövande människor.
Varje månad för din bank över en fast summa från ditt konto.
Datum för överföringen väljer du själv, det kan göras varje eller varannan månad, kvartalsvis eller en gång per år, och naturligtvis bestämmer du själv vilket belopp du vill ge. 

Var med och förändra världen - ett liv i taget!

 

Följande behöver åtgärdas:
Bli Framtidsfadder

När du klickat på 'Bli Framtidsfadder' kommer du att komma till ett formulär hos Bankgirocentralen där du fyller i ett autogiromedgivande online och signerar med ditt BankID. (Använd helst en dator då Bankgirocentralens formulär inte fungerar på alla telefoner)

 

Du har möjlighet att få skattereduktion på gåvor till oss på ADRA Sverige.

Kravet är att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Från och med nu kan du få upp till  3 000 kronor i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 12 000 kronor. Minsta avdrag är 500 kronor, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2 000. 

Förtrycks i deklarationen

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvan. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år.

Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

Passa på och höj din månadsgåva utan att det kostar dig något extra,

Kontakta oss för att justra ditt månadsbelopp.

Epost till: info@adra.se

Eller ring Catharina på tel: 46 (0)8-545 297 85