08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

HUR PENGARNA ANVÄNDS

När du ger en gåva till ADRA Sverige är du med och förbättrar tillvaron för några av världens fattigaste och mest utsatta människor. Och förbättringen är varaktig.

Högst 1,50 på varje tia som skänks till ADRA Sverige går till omkostnader. Resten av pengarna går direkt till hjälp åt människor i flera av världens fattiga länder.

Stöd från Sida

De senaste tre åren har ADRAs insamling Framtidshopp till långsiktigt bistånd inbringat över 2,2 miljoner kronor i snitt/år. Sida stödjer ADRA Sveriges utvecklingsverksamhet med villkor att vi bidrar med en egen del själva.

Under 2022 har ADRA Sverige kunnat skicka ut drygt 32 miljoner kronor till utvecklings och katastrofinsatser. Totalt under året har nästan 4 miljoner kronor donerats och samlats in av frivilliga på olika sätt runt om i Sverige och används dels som egeninsats till att förmera medlen genom Sida bidrag och till katastrofinsatser.

90-konto för gåvor

ADRA Sverige är en fristående ideell förening. Genom vårt 90-konto kan du skänka gåvor till ADRAs verksanhet. Svensk Insamlingskontroll säkerställer att minst 75 procent av gåvan du ger ska gå direkt till ändamålet.
Hos ADRA Sverige är det minst 85 procent som går till våra projekt. Du kan känna dig trygg med att din gåva kommer fram till de behövande. Vi använder den så att den gör så stor nytta som möjligt. 

Volontärer 

Alla insamlare i ADRA Framtidshopp arbetar ideellt. Detta bidrar till att vi kan låta våra omkostnader stanna under 15%. Det betyder att minst 85% av det du ger går direkt till behövande.