08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

HUR PENGARNA ANVÄNDS

När du ger en gåva till ADRA Sverige är du med och förbättrar tillvaron för några av världens fattigaste och mest utsatta människor. Och förbättringen är varaktig.

Max 1 krona på varje tia som skänks till ADRA Sverige går till omkostnader. Resten av pengarna går direkt till hjälp åt människor i flera av världens fattiga länder.

Stöd från Sida
De senaste tre åren har ADRA Framtidshopps insamling till långsiktigt bistånd inbringat 2,4 miljoner kronor/år. Sida stödjer ADRA Sveriges verksamhet med villkor att vi bidrar med en egen del själva. Därför kunde vi 2015 få drygt 15 miljoner från Sida och tillsammans med dina gåvor kunde vi stödja de långsiktiga utvecklingsprojekten med nästan 17 miljoner kronor.

ADRA Sverige har 90-konto för gåvor
Det innebär att vi står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Deras regler säger att minst 75 procent av gåvan du ger ska gå direkt till ändamålet. Hos ADRA Sverige är det minst 90 procent som går till våra projekt. Därför kan du känna dig trygg med att din gåva kommer fram till de behövande. Vi använder den så att den gör så stor nytta som möjligt. 

Volontärer 
Alla insamlare i ADRA Framtidshopp arbetar ideellt. Detta bidrar till att vi kan låta våra omkostnader stanna under 10%. Det betyder att minst 90% av det du ger går direkt till behövande.