08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

KATASTROF

När en katastrof inträffar finns ADRA ofta redan på plats i de drabbade länderna och kan ge snabb hjälp. Man delar ut mat, ger människor kläder, förser dem med rent vatten och ser till att de har det mest nödvändiga för att klara vardagen. Många gånger samarbetar ADRA-kontoren i flera olika länder för att hjälpinsatserna ska nå så många som möjligt.

Inom det humanitära området arbetar vi med dessa fokusområden:

  • Ingen hunger
  • Rent vatten och sanitet 
  • Hälsa och välbefinnande
  • Skydd
  • Förebyggande arbete 
  • Återuppbyggnad

Här arbetar vi