08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Jemen

Vi fortsätter med projekt i Jemen.
Vi ska renovera vattensystem så det finns tillgång till rent vatten, en förutsättning för liv och det bästa sättet att förhindra smittspridning.   

Den pågående konflikten i Jemen och bristen på förnödenheter har resulterat i en humanitär kris i en enorm skala. Konflikten har lett till akut brist på mat, vatten, sanitet och hygien som i sin tur lett till förödande spridningar av sjukdomar, bl.a. kolera. Jemen är nu klassad som den största humanitära krisen i världen med 24 miljoner människor, varar över 12 miljoner är barn, i behov av humanitär hjälp.

ADRA Sverige har i samarbete med ADRA Jemen implementerat flera humanitära projekt sedan krisen började 2015. Under 2018 och 2019 har vi delat ut kontanthjälp så att behövande kan köpa mat och förnödenheter för att kunna överleva den akuta situation de befinner sig i, vilket var det bästa sättet att hjälpa människor i just de områden vi implementerade projekten i.
Vi har också haft projekt som riktar sig till skolbarn där vi undervisar i hygien, delar ut kit med nödvändiga hygienartiklar och förser skolor med rent vatten så barnen kan dricka och också sköta sin hygien på toaletter som vi renoverat, om de varit trasiga.

Situationen i Jemen fortsätter att bli värre pga. av den pågående konflikten. Under 2020 kommer vi att fortsätta stödja det hårt drabbade folket i Jemen. Vi ska renovera vattensystem så befolkningen har tillgång till rent vatten, en förutsättning för liv och det bästa sättet att förhindra smittspridning.