08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Jemen

Vi fortsätter med projekt i Jemen.

Publicerat 2023-09-07

Vi fortsätter med projekt i Jemen.

Efter 8 års krig i landet så är det enormt fattigt i Jemen. Sjukvårdssystemet fungerar bara till hälften, av fungerande sjukhus och kliniker driver ADRA nätverket ca 30% av dessa, skolor har stängts när lärarna inte får sin lön längre, infrastruktur är minst sagt undermålig – man ser husfasader och andra byggnader med stora bomb-kratrar och många människor går utan arbete och utan lön.

Men det finns skador som inte syns på utsidan – psykosocialt trauma har lamslagit många människor med depressioner, vanföreställningar och många lever idag med en känsla av hopplöshet. De senaste 2 projekten (2022 – 2023) som ADRA Sverige stöttat (med bland annat medel från Radiohjälpen) är psykosocialt stöd till barn och vårdnadshavare.

Det har varit så uppmuntrande att höra berättelserna från människor som fått stöd genom projekten och idag lever ett mycket mer hoppfullt liv. Människor som vittnar om att de säkert inte levt idag om inte det varit för ADRAs projekt. Som alltid vill ADRA förändra världen – ett liv i taget!   

 

ADRA Sverige har i samarbete med ADRA Jemen implementerat flera humanitära projekt sedan krisen började 2015. Under 2018 och 2019 har kontanthjälp delats ut så behövande kunnat köpa mat och förnödenheter. Att dela ut pengar och kuponger för inköp är ibland det bästa sättet att hjälpa människor där projekt implementeras, det håller den lokala affärsverksamheten vid liv också.

Vi har även projekt som riktar sig till skolbarn där man undervisar i hygien, delar ut kit med nödvändiga hygienartiklar och förser skolor med rent vatten så barnen kan dricka och också sköta sin hygien på toaletter som vi renoverat.

Situationen i Jemen fortsätter att förvärras pga. av den pågående konflikten. Under 2020 - 2021 fortsatte ADRA med stöd till det hårt drabbade folket i Jemen. Det innebar bland annat renovering av vattensystem så befolkningen har fått tillgång till rent vatten, en förutsättning för liv och det bästa sättet att förhindra smittspridning.