08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Syrien

I östra delen av Syrien ligger staden Deir-Ez-Zor. Staden och de omkringliggande områdena har drabbats hårt av inbördeskriget. ISIS hade kontroll av staden och var belägrade mellan 2014-2017. Ca 70,000 människor var fast inne i staden. De var fullständigt beroende av FN som släppt ner mat från flygplan. Efter belägringen brutits så fortsatte aktiva strider i staden och omgivningarna fram till våren 2019. Alla strider har förstört stora delar av stadens infrastruktur och bostäder.

Under hösten 2019 har ADRA Syrien i samarbete med ADRA Sverige har genomfört ett projekt i Deir-Ez-Zor området med bidrag från Sida. Projektet har hjälpt till att återställa den förstörda vattenförsörjningen, så att  invånarna åter kan dricka rent vatten och inte det smutsiga vattnet från floden Eufrat som rinner igenom området. En vårdklinik har restaurerats och försetts med utrustning så att den nu kan ge invånarna medicinsk vård. För att förebygga sjukdomar har även kit med hygienartiklar delats ut till de värst drabbade hushållen.

Då behoven är enorma så ska vi fortsätta med att renovera vatten- och avloppssystem och vårdinrättningar under 2020 med bidrag från Sida. Projektet skall också ge funktionshindrade utrustning så de kan klara sin vardag. För att göra livet säkrare, för speciellt kvinnor och barn, så skall gatubelysningen i särskilt viktiga områden repareras så de kan förflytta sig på ett tryggt sätt även efter mörkrets inbrott.