08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Ukraina

Din hjälp behövs!

ADRA koordinerar en humanitär katastrofinsats i och utanför Ukraina.

Publicerad: 2020-02-27

Genom ADRA Sverige kan du ge ditt stöd.

ADRA-team finns på plats! Vi har och kommer att fortsätta att svara på de drabbade människornas behov, eftersom ADRA fanns på plats i Ukraina och grannländerna redan innan kriget så har vi redan från start haft möjlighet att hjälpa många av de främst kvinnor och barn som flyr för sina liv. Arbetet har möjliggjorts med hjälp av hundratals frivilliga ADRA volontärer i och utanför Adventkyrkan.

Från ADRA i Rumänien har det skickat in över 20 ton förnödenheter till Ukraina och mer distribueras hela tiden.

Med ditt stöd till ADRA ger teamen för närvarande humanitärt stöd i Ukraina, Polen, Slovakien, Ungern och Moldavien.

Se Innas berättelse från Irpin, en av alla de städer som attackerats och där människor flyr från.

 

Våra aktiviteter inkluderar bland annat:

 • Transport och distribution av humanitärt bistånd (livsmedel och icke-livsmedel)
 • Kontantstöd
 • WASH relaterade distributioner (vatten, sanitet och hygien)
 • Boende för flyktingar och internflyktingar
 • Hjälp till transport av flyktingar till deras slutdestination
 • Grundläggande medicinskt stöd och hälsokontroller
 • Stöd för psykisk hälsa (personligt och online)
 • Barn och babyvård
 • Vård för äldre och funktionshindrade
 • Utbildning i nödsituationer
 • Skydd som säkra platser för kvinnor och barn
 • Laddning av telefoner och powerbanks
 • Juridisk rådgivning

ADRA Sverige och ADRAs internationella nätverk och sjundedagsadventistsamfundet från hela världen kommer att fortsätta att stödja dem i frontlinjen av krisen genom de ekonomiska och materiella resurser som samlas in. Med tiden är det vårt hopp och vår bön att de vi hjälper ska återförenas med sina nära och kära och kunna återvända till sitt hemland.

 

ADRA ger stöd lokalt

ADRA är ett globalt nätverk av biståndsorganisationer, och aldrig blir detta mer uppenbart än under vårt svar på en kris. Vi har humanitärer från hela världen som samlas för att stödja vårt team i Ukraina och alla som berörs av konflikten.

Tusentals människor flyr nu från Ukraina varje dag i jakt på säkerhet, ADRA-team i länder runt konfliktzonen finns på plats och arbetar samtidigt som man kontinuerligt utvärderar aktiviteterna för att på bästa sätt nå varje person.

Polen:
Polen tar just nu emot flest flyktingar från Ukraina. ADRAs humanitära team möter flyktingar med paket inklusive hygienartiklar. ADRA har också börjat organisera psykosocialt stöd för inkommande flyktingar, samt samordna med den lokala Adventkyrkan för att säkra boende för personer på flykt.

Slovakien:
ADRA-team i Slovakien arbetar med partners för att stödja flyktingar vid gränsen med grundläggande behov som psykosocialt stöd och förfriskningar. De har också samarbetat med den lokala Adventkyrkan för att erbjuda boende för flyktingar.

Ungern:
ADRA i Ungern har etablerat en kontaktpunkt för flyktingar vid gränsen och samordnat med den lokala Adventkyrkan för att erbjuda tillfälligt boende. De samordnar också leveransen av viktiga saker till västra Ukraina. 

Rumänien:
ADRA-team har etablerat fem permanenta mottagningsstånd för flyktingar vid separata gränsplatser. De har samordnat boende för flyktingar med den lokala Adventkyrkan och har kapacitet att ta emot över 2.500 personer. ADRA tillhandahåller mat, hygienartiklar och kläder till personer på flykt, samt psykosocialt stöd och medicinsk hjälp. Dessutom avslutade ADRA nyligen sin andra humanitära konvoj in i Ukraina med nödförnödenheter. 

Ukraina:
Redan från starten av denna konflikten har ADRA, i samarbete med den lokala Adventkyrkan, gett stöd och hjälp till människor i Ukraina. Bland annat inkluderar ADRA:s svar i Ukraina:

 • Övernattning för internflyktingar i Adventkyrkor
 • Hjälp att transportera personer i transit till säkerhet
 • Tillhandahåller förnödenheter till skyddsrum och kyrkor

Snälla be för de engagerade humanitära hjälparbetarna som hjälper människor på flykt från krig till säkerhet.

Du har möjlighet ge en gåva via Swish eller kortdonation via knappen nedan.

Swisha 900 7212 och märk din gåva "Katastrof"

 

Brev från João Martins direktor för ADRA Europe

Vi är djupt oroade över den väpnade konflikten i Ukraina och de förödande konsekvenser som en upptrappning av våldet vi ser i landet som har 44 miljoner invånare. Det vi ser i form av betydande förluster av människoliv, förstörelse av bostäder, sjukhus och skolor och brist på grundläggande behov som vatten, värme och kommunikationssystem är extremt stor. Dessutom kommer nu en tillströmning av miljontals flyktingar till grannländerna.

I Ukraina och i grannländerna arbetar ADRA med sina team för att skydda liv och ge stöd till dem som behöver det. ADRA Ukraina har över trettio anställda och utrustade kontor i Kiev, Kramatorsk, Mariupol och Mukachevo. Det finns också lokala ADRA-samordnare och hundratals frivilliga över hela landet. Med hjälp av de anställda, samordnarna och volontärerna gör ADRA insatser i olika delar av landet.

Upprop

ADRA-team i Ukrainas grannländer (Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien och Moldavien) behöver medel för att hjälpa flyktingar som flyr från Ukraina.

ADRA Ukraina behöver medel för att:

Fortsätta sitt program för vatten, sanitet och hygien i östra Ukraina. Tusentals invånare i de avlägsna byarna längs frontlinjen har inte tillgång till grundläggande behov, såsom vatten, skydd och icke-livsmedelsvaror.

Inköp och lagring av material för att ge människor skydd för vintern och kyla, livsmedel och förnödenheter som inte är livsmedel, som kommer att delas ut under de kommande veckorna.

Förbereda kontantkuponger som kommer att delas ut under de följande veckorna.

João Martins direktor för ADRA Europe

 

Tack för ditt stöd genom en gåva till ADRA Sveriges katastroffond. 

 

Ger du gåvan via Swish 900 7212, märk gåvan ”Katastrof”.

Ingen kan inte göra allt - men alla kan göra något

ADRA är inspirerad av de bibliska löftena till landsflyktiga, inklusive: "Ty jag, Herren, din Gud, kommer att hålla din högra hand och säga till dig: 'Frukta inte, jag hjälper dig. - Jesaja 41:13