08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Jordbävningskatastrofen

Din hjälp behövs!

Hjälp de människor som drabbas av jordbävningen i Turkiet och Syrien.

Jordbävningar i Turkiet och Syrien har krävt tusentals människoliv och tiotusentals människor har förlorat sina hem och egendom. Båda länderna upplever låga temperaturer och behöver förse människor med tillfälliga bostäder.

ADRA är på plats och arbetar med att ge omedelbar humanitär hjälp - vatten, mat, sovsäckar och filtar.

ADRA har arbetat intensivt med nödhjälp i Syrien efter den kraftiga jordbävningen som skakade Turkiet och gränsområdena mot Syrien den 6 februari 2023.

Tusentals personer rapporterats döda och många fler är skadade i denna katastrof. ADRA Syrien har skickat sina team från Aleppo och Latakia till den drabbade regionen för att göra en bedömning av behoven och förbereda ADRAs hjälp till de drabbade. ADRA har inget kontor i Turkiet, men de lokala kyrkorna i landet är med och hjälper till. Team är på plats och har redan dragit igång inledande akuta hjälpinsatser och delar ut mat och vatten. ADRAs nätverket har startat insamlingar för att kunna stödja så snabbt som möjligt.

Tack för din gåva som ger hjälp till skydd, filtar, ficklampor, mat och vatten till familjer som drabbats av jordbävningen.

ADRA finns för närvarande i Syrien – jordbävningen har drabbat områden där vi redan arbetar, Tack och lov är alla våra kollegor oskadda och arbetar för fullt.

ADRA är på plats för att hjälpa de behövande efter den massiva jordbävningen!

 

HJÄLP OFFREN FÖR JORDBÄVNINGEN HÄR,

SWISH: 900 72 12

Märk din gåva med ”Jordbävning”

 

ADRA Syrien finns på plats, bara timmar efter katastrofen arbetade man med riskbedömningar och med att möta de akuta behoven av mat, vatten och skydd för natten.

Vi har fått denna videon på engelska som visar lite av hur situationen ser ut.

 

Den 8 februari gick Channel 9:s Today Show live till vår personal på marken i Syrien för en uppdatering om jordbävningssvaret i Türkiye. När dödssiffran fortsätter att stiga har de största behoven identifierats som tak över huvudet, sjukvård, mat och filtar.

På morgonen den 8 Feb gick Channel 9:s Today Show live till vår personal på marken i Syrien för en uppdatering om jordbävningssvaret i Türkiye. När dödssiffran fortsätter att stiga har de största behoven identifierats som tak över huvudet, sjukvård, mat och filtar.