08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA i världen

Nya möjligheter för barn och lärare

Kommer du ihåg dina lärare när du var barn? En lärare är en viktig person i ett barns liv.

Alla människor är olika och har olika funktioner. Vi föds med en mångfald av fysiska, psykiska och kognitiva förmågor som finns hos alla människor. Målet för skolan och lärarna är att skapa förutsättningar för framgång och individuell anpassning för elever oavsett förutsättningar.

I många länder finns det stor brist på kvalificerade lärare, särskilt när det gäller undervisning av elever med funktionsnedsättningar. Maimouna är lärare på en skola i Niger och är mycket tacksam för fortbildningen som ADRA har sett till att hon har fått.

Jag fick lov att börja i skolan igen!

Maimouna

Jag fick lov att börja i skolan igen! Uppgiften var att jag skulle lära mig att bli lärare för barn med olika funktionsutmaningar. Ärligt talat var jag skeptisk till hela idén, för här i landet är det ofta så att när ett barn inte kan gå, är blind eller döv, betraktas de nedlåtande av andra, både barn och vuxna. Barn med funktionsnedsättningar behandlas ofta mycket illa. De får mat, men göms undan, även från grannarna. Vissa barn måste tigga på gatan på dagen och stängs in på natten. De ska vara utom synhåll för dem som bor i närheten.

Barnen var en börda

Inställningen är ofta att dessa barn bara är en börda och alltid kommer att vara en börda. Men detta började förändras när ADRA startade arbetet här med oss, målet var att inkludera alla barn i skolan. Ett av målen var att barn med funktionsnedsättningar skulle komma ut ur mörka rum och in i vanliga klassrum tillsammans med de andra barnen.

Lärare för barn med särskilda behov

Jag hade aldrig trott att jag skulle vara tillräckligt bra för att undervisa barn som hade synnedsättningar eller hörselskadade. Jag tvivlade till och med på om det var möjligt för barn med särskilda behov att lära sig något alls. Men sakta men säkert ändrades min tankegång. Jag började se dessa barn på ett nytt sätt. Jag förstod att det var möjligt för dem att lära sig, och förståelsen för hur viktigt detta arbete är växte. Jag lärde mig punktskrift och teckenspråk. Sammanfattningsvis kan jag säga att jag verkligen älskar att vara lärare för barn som har särskilda behov och utmaningar!

En av mina elever är Adiza. Jag är överväldigad av de framsteg hon har gjort i skolan. I början, när hon kom till skolan flera år efter att hon egentligen borde ha börjat, var hon mycket försiktig och reserverad. Hon var mycket skeptisk och hade säkert upplevt många besvikelser i sitt unga liv. Jag minns att jag oroade mig för om hon kanske skulle bli retad eller om barnen skulle vara elaka mot henne. Men ADRA hade också tänkt på detta. Tillsammans med skolan hade vi arbetat med barnens attityder i förväg och med att skolbarnen skulle förstå att alla människor har samma rika värde och rättigheter.

Adizas nya liv

När Adiza förstod att lärarna ville det bästa för henne och att de andra barnen skulle hjälpa henne och vara vänner med henne, förändrades allt. Hon blomstrade! Det var fantastiskt att få vara med henne när hon upptäckte en helt ny värld. Adiza var snabb att lära sig och använda teckenspråk. Nu hjälper hon mig att undervisa i teckenspråk för de andra eleverna i klassen! Hon gör uppgifter och läxor, och den tolvåriga tjejen går äntligen i fjärde klass.

När du tänker på hur vi betedde oss tidigare och stigmat som ofta följer dessa barn har det inte varit lätt eller gått snabbt. Men tillsammans med ADRA och alla som är med och stöder arbetet för barnen i lokalsamhället har vi åstadkommit mycket. Många barn med funktionsnedsättningar har kommit tillbaka till skolan. Lärare, som jag, har fått vidareutbildning och utbildning. ADRA har byggt skolor med brunnar och latriner. Sammantaget har arbetet betytt mycket för barn och vuxna i byn här.

Just denna erfarenheten kommer från ADRA Norge. ADRA är ett nätverk som samarbetar mycket för att skapa förutsättningar till förändring. Stötta ADRA och hjälp oss skapa positiv förändring.