08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Uganda

Uganda brukar kallas för Afrikas pärla. Det är ett vackert och vänligt land som snabbt är på väg att utvecklas till ett medelinkomstland.

Jordbruksutveckling
70% av alla ugandier är jordbrukare. De flesta producerar mat för husbehov, men det finns även produktion för export, framför allt av kaffe, te och bomull. Jorden är mycket bördig, och enligt somliga experter skulle Uganda kunna odla upp till sju gånger mer mat än vad man gör idag. ADRA utbildar grupper i de senaste jordbruksmetoderna, och vilka olika grödor som kan planteras tillsammans för att familjerna kan få en balanserad kost. ADRA stödjer grupper med frön som tål torka och sjukdomsangrepp.

Stöd till hiv drabbade
HIV och aids är ett allvarligt hot mot befolkningen. Under många år minskade antalet smittade, men nu har trenden vänt och antalet hiv-positiva människor ökar i åldrarna 15-24. ADRA arbetar med religiösa ledare och grupper för att förebygga HIV & AIDS och minska stigmatisering kring de som redan är HIV positiva.

Bekämpar fattigdom
Uganda har goda ekonomiska förutsättningar. Klimatet är gynnsamt och jordarna bördiga. Det finns rika naturtillgångar i landet (framför allt olja, men även olika metaller och naturgas). ADRA arbetar med grupper kvinnor och män för att minska fattigdomen genom inkomstgenererande aktiviteter. Genom att lära sig att läs och skriva, enkel bokföring, marknadsundersökning får människor möjlighet att starta egna små företag som familjen kan försörja sig på.

ADRA arbetar även med humanitärt arbete i Uganda. Läs mer om det här