08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Mali

Mali i Västafrika är ett av världens allra fattigaste länder. En av orsakerna till fattigdomen är klimatförändringar och att landet omfattas av stora ökenområden. Vattenbristen gör att det är svårt att få något att växa där, svårt att få en skörd och därmed också svårt för människorna att få tillräckligt med mat. Många av de människor som bor i landet har inte heller fått lära sig vilka typer av grödor som är bäst att odla i det torra klimatet.

De senaste åren har varit besvärliga för folket i Mali med instabilitet i landet som orsakas av hungersnöd, torka och inbördeskrig.

Hjälp till människor på landsbygden

ADRA Sverige och ADRA Mali har arbetat tillsammans över 20 år och genomför två utvecklingsprojekt för att förbättra levnadsförhållandena människor på den fattiga landsbygden. Projekten inriktar sig på människornas största behov – bättre hälsa, nya jordbruksmetoder och  kunskap i att kunna läsa och skriva. Dessutom får de undervisning om sina rättigheter och sanitet samt vikten av att använda rent vatten.

Fokus på kvinnor

Projekten riktar sig främst till områdets kvinnor. De får lära sig om sina rättigheter och att läsa och skriva. Detta förändrar mycket i deras liv. En kvinna som inte kan det blir lätt lurad när hon handlar på marknaden. Hon vet inte vad det står i ett avtal som hon måste skriva under, och hon kan inte förstå eller hjälpa sina barn med deras läxor. Man kan säga att världen öppnar sig för henne när hon har fått lära sig att läsa, skriva och räkna.

Dessutom får kvinnorna lära sig hur de kan starta små verksamheter som kan ge dem nya inkomster. Även inkomster som vi tycker är mycket små kan innebära en stor förbättring av deras och deras familjers liv.

Hälsoundervisning om hygien och kvinnlig könsstympning

Hälsoundervisning är en annan viktig del i projekten.  Rent vatten förebygger diarrésjukdomar som många gånger är orsaken till att barn dör. I hälsoundervisningen får byborna även lära sig om vaccinationer och vad de ska äta för att få tillräckligt med näring. Dessutom får de lära sig riskerna med att låta omskära sina döttrar, eftersom detta leder till att flickorna ofta får allvarliga problem när de gifter sig och ska föda barn.

Jordbruksutveckling, rent vatten och miljö

Trots att klimatet är så torrt är jordbruket viktigt för människorna i området. ADRA Mali lär människorna nya jordbruksmetoder som är speciellt anpassade till området där de lever. ADRA Mali reparerar skadade brunnar i de byar där projekten genomförs. På det sättet får invånarna rent vatten, mer mat och bättre hälsa.

De som deltar projekten får även lära sig om hållbar utveckling och att plantera träd. Byborna får också undervisning om hur de kan anlägga komposter och sedan använda kompostjorden till att gödsla sina åkrar. Detta hjälper dem att få större skördar med bättre kvalitet och därmed också mer mat.