08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Bangladesh

Bangladesh är ett av världens mest folkrika länder. Fattigdomen är stor i landet, nära var tredje invånare är fattig. Samtidigt har Bangladesh som helhet fått bättre ekonomi på senare år. 

Fattiga får skydd mot översvämningar
Varje år svämmar floderna över och tvingar miljontals människor att fly från sina hem. Översvämningarna drabbar särskilt de fattiga som tvingas fly sina hem och söka skydd på annan plats. När de sedan återvänder tar det mellan två och tre månader innan de har hunnit bygga upp sina hus på nytt och få sin första skörd. Först när skörden är mogen får de inkomster igen.

Stöd till översvämningsdrabbade
Sedan 2007 arbetar ADRA i distriktet Manikganj för att förbättra tillvaron för de människor som drabbas av översvämningar varje år. Hittills har man hjälpt tusentals familjer så att de nu klarar de årliga översvämningarna.

ADRA bygger kullar av jord på platserna där människor bor så att de kan flytta sina hem dit. Kullarna gör att människorna inte längre behöver fly undan vattenmassorna utan kan bo kvar i sina hem. Dessutom bygger ADRA en stor plattform av jord under byarnas marknadsplatser och skola så att byborna kan sälja sina varor och barnen fortsätta att gå i skolan även när området är översvämmat.

Vatten överallt men ingenting att dricka
Under en översvämning finns det vatten överallt, men det går inte att dricka det, eftersom det är förorenat. Därför ser ADRA till att byarna får brunnar och pumpar så att vattenförsörjningen är säkrad. Dessutom installerar ADRA översvämningssäkra latriner så att inte området runt bosättningarna blir förorenat.

Kvinnor får inkomster och mikrolån
Invånarna har också fått hjälp att lära sig läsa och skriva och skapa sig nya inkomstkällor så att de inte är utan inkomst när deras åkrar översvämmas. De har t ex fått lära sig att tillverka tvål och hudsalva som de kan sälja. ADRA Sverige är en av de biståndsorganisationer som arbetar med mikrofinans, framför allt i Bangladesh. ADRA:s arbete är främst riktat till kvinnor, men när kvinnan i familjen får ett lån förbättras tillvaron för hela familjen.

Kvinnor blir bättre behandlade
Projektet förbättrar inte bara kvinnornas ekonomiska situation. Det påverkar hela deras tillvaro. När männen ser att kvinnorna har egen inkomst får de mer respekt för sina hustrur. Då minska kvinnomisshandeln, och kvinnorna får mer inflytande i sina familjer och även i den omgivande byn. Tack vare detta projekt har flera kvinnor gått från att vara analfabeter som var isolerade i sina hem till att bli lokala politiker som har inflytande på myndigheternas planer för att förbättra tillvaron för kvinnor i området.

ADRA arbetar även med humanitärt arbete i Bangladesh. Läs om det mer här.