08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Malawi

Malawi är ett mycket fattigt, långsmalt litet land i södra Afrika som gränsar till västra stranden av Malawisjön. Det är ett av världens minst utvecklade länder. Människorna är vänliga och landet har en slogan ”The Warm heart of Afrika”.Svältdrabbat land
80% av befolkningen livnär sig på jordbruk. De flesta jordbrukarna producerar den mat de behöver och dessutom ett litet överskott som säljs.

Malawi har de senaste åren drabbats hårt av klimatförändringar med uteblivet regn och lång torka som sedan följts av för mycket regn och översvämningar. Inte nog med väderförhållanden som ändras så har Malawi också drabbats flera gånger av skadeinsekter som förstör skörden. Allt detta har lett till att landsbygdsbefolkningen drabbats av svält flera år i rad. ADRA arbetar därför med att hjälpa människorna på landsbygden med kunskap om nya jordbruksmetoder, vuxenutbildning så de kan lära sig läsa, skriva och räkna samt entreprenörskap så de kan starta inkomst genererande aktiviteter. Genom ADRA borras och repareras även brunnar så att människorna får rent vatten och på nära håll, bättre hälsa och större skörd, för vatten ger liv.

Kvinnor och ungdomar får hopp
De flesta kvinnor och ungdomar i Malawi är fattiga, analfabeter och har ingen röst eller få möjligheter i samhället. ADRA arbetar därför mycket med jämställdhets och rättighetsfrågor och fokuserar på kvinnor och ungdomar i påverkans och utbildningsarbete. Särskilt flickor uppmuntras att gå kvar i skolan vilket leder till färre tidiga äktenskap och tonårsgraviditeter. Södra Malawi där ADRA arbetar är det värst drabbade området i landet av HIV/aids, över 20 %  speciellt bland unga. I alla byar kan man stöta på barn som har förlorat sina föräldrar i aids och ADRA finns på plats för att ge dessa barn och ungdomar en tryggare framtid.