08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Malawi

Malawi är ett långsmalt land längs västra stranden av Malawisjön i södra Afrika. Landet är ett av världens minst utvecklade och fattigaste. 

Svältdrabbat land
80% av befolkningen livnär sig på jordbruk. De flesta jordbrukarna producerar den mat de behöver och dessutom ett litet överskott som de säljer.

Malawi har på senare år drabbats hårt av klimatförändringarna med uteblivit regn och lång torka. Detta har lett till att landsbygdsbefolkningen drabbats av svält. ADRA arbetar därför med att tillförse människorna på landsbygden med kunskap om nya jordbruksmetoder, vuxenutbildning så de kan lära sig läsa, skriva och räkna samt entreprenörskap så de kan starta inkomst genererande aktiviteter. ADRA borrar och reparerar även brunnar så att människorna får rent vatten, bättre hälsa och större skörd. 

Kvinnor och hiv drabbade får hopp
Kvinnor har det inte lätt i Malawi och sällan har de en plats i samhället. ADRA arbetar mycket med jämställdhetsfrågor och rättigheter. Då Malawi är ett av de länder som drabbats värst av hiv och aids epidemin arbetar ADRA med förebyggande arbete och stöd till hivdrabbade. I alla byar kan man stöta på barn som har förlorat sina föräldrar i aids och ADRA finns på plats för att ge dessa barn en tryggare framtid. 

ADRA arbetar även med humanitärt arbete i Malawi. Läs mer om det här