08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Togo

Togo är ett mycket fattigt land i Västafrika där större delen av befolkningen lever under svåra förhållanden. Kvinnorna har det särskilt svårt. De flesta barn går numera i skolan men speciellt flickorna riskerar att avbryta sina studier p.g.a. tidiga äktenskap och/eller graviditet. 

Ökad jämställdhet
ADRA Togo och ADRA Sverige genomför två projekt tillsammans. Det ena projektet har som mål att göra kvinnor medvetna om sina rättigheter. De som deltar i projektet får undervisning om vilka rättigheter de har i hemmet och i samhället. De får också lära sig grundläggande hälsoprinciper samt entreprenörskap och ekonomi som de använder för att starta egna projekt som förbättrar deras inkomster.

Det andra projektet är riktat till skolungdomar och deras föräldrar och har som mål att minska spridningen av hiv och aids.  En positiv effekt av denna förebyggande information är att tonårsgraviditeter har minskat kraftigt i området vilket möjliggör för flickorna att fullfölja sina studier.