08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Burkina Faso

Omkring 90% av befolkningen i det Västafrikanska landet Burkina Faso livnär sig på jordbruk och är därför helt beroende av ett gynnsamt klimat. Men landet har drabbats hårt av klimatförändringar. På flera håll har brunnarna sinat p.g.a. att grundvattennivåerna har sjunkit. Det är kvinnornas uppgift att hämta vatten, och de får ibland sova vid brunnen för att få en chans att få en del av det vatten som rinner till under natten.

Hjälp till självhjälp 

I Burkina Faso stöder ADRA Sverige ett projekt som har som mål att förbättra levnadsförhållandena för kvinnor och deras familjer på den fattiga landsbygden genom att bl.a. gräva och reparera brunnar, bedriva vuxenutbildning och hjälpa dem att starta inkomstbringande aktiviteter.

ADRA hjälper människorna att utveckla sina jordbruksmetoder. På så sätt kan de få tillgång till mat hela året. Kvinnor och män får även lära sig om sina rättigheter och att läsa och skriva. Samtidigt får de undervisning om näringslära och om hur man kan skydda sig mot hiv och aids.

Rent vatten räddar liv

Det är brist på vatten i området. Därför hjälper ADRA byarna att anlägga vattensamlande diken. Dikena förser kvinnornas köksträdgårdar med vatten, och genom att använda en särskild odlingsteknik som ADRA lär ut kan kvinnorna utnyttja vattnet så effektivt som möjligt så att deras skördar blir större. Då finns det mer mat till hela familjen, och framför allt barnen får den kompletterande näring som de är i stort behov av. Kvinnorna kan dessutom sälja en del av sin skörd och på så sätt få större inkomster.

ADRA installerar torrlatriner och komposter i byarna. Det hjälper byborna att hålla rent i området runt sina hus, och komposten kan de använda för att öka skördarna i sina grönsaksodlingar.

Projektet hjälper tusentals människor i Bazega-provinsen att få ett bättre liv.