08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Building Hope

Hiv- och aidsepidemin har drabbat Afrika mycket hårt, speciellt länderna söder om Sahara. Därför genomför ADRA ett hiv ochaids program som kallas för Building Hope som genomförs i flera afrikanska länder. 

Ett nätverk av miljontals människor som hjälper varandra

Building Hope programmet genomförs i Lesotho, Malawi, Namibia och Swaziland där 1 miljon människor får hjälp genom programmet.

I programmet utbildar ADRA nyckelpersoner som fungerar som utbildare. Dessa nyckelpersoner utbildar fler utbildare, som sedan i sin tur undervisar andra som kallas för hiv och aids rådgivare. Rådgivarna får lära sig om sjukdomen, hur de kan uppmuntra människor till att låta testa sig, hur de kan ge råd och stöd till hiv-infekterade människor och deras anhöriga, och hur de kan stötta människor i deras sorgearbete när någon har dött. Dessa rådgivare lär och stödjer människor i sina egna samhällen i hur de undvika att bli infekterade och hjälpa dem som redan har blivit smittade.

Inte längre isolerade

Stigmatisering, att isolera människor p.g.a. rädsla för att själv bli smittad, är ett stort problem när det gäller arbetet med hiv- och aidsdrabbade människor. ADRA arbetar för att minska stigmatiseringen genom att rådgivarna tar kontakt med familjer, vänner och släktingar för att ge en verklig bild av vad hiv och aids är. Många hivsmittade människor har berättat hur just stigmatiseringen har minskat sedan ADRA började arbeta i området.

Samarbetar med religiösa ledare

I Building Hope programmet samarbetar ADRA med Sjundedagsadventist-församlingar på lokal nivå. Man arbetar också tillsammans med olika kristna trossamfund och med andra religioner. Genom att utbildningen riktas till imamer, pastorer och andra religiösa och traditionella ledare har programmet vunnit folkets förtroende. Människor med hiv och aids kan åter igen känna sig omslutna av ett samhälle och en trosgemenskap som de många gånger blir uteslutna ur när de blir smittade.