08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

KATASTROFHJÄLP

När en katastrof inträffar behöver de drabbade få hjälp så snabbt som möjligt. Utan hjälp överlever de inte. Därför har ADRA Sverige en beredskap för att kunna ge människor hjälp när katastrofen inträffar. ADRA Sverige är ofta med och stöder insatser för att rädda liv. Vi förser människor med mat, rent vatten och utbildning samt erbjuder skydd till de människor som har drabbats av naturkatastrofer eller blivit tvungna att fly på grund av krig. 

Förra året kunde vi ge snabb hjälp till tusentals människor i samband med flera olika katastrofer. Allt detta blev möjligt tack vare att ADRA Sverige har en Katastroffond med medel som kan användas till att ge katastrofdrabbade människor omedelbar hjälp när en katastrof har inträffat. Den fonden räddar tusentals liv.

En gång varje år tas det upp en särskild gåva, "Katastrofhjälpen", bland ADRA Sveriges givare och i Adventistsamfundets församlingar. Den gåvan används till att hjälpa katastrofdrabbade. Läs mer här om årets Katastrofhjälp.

Var med och rädda liv!

Så här kan du stödja ADRA:s arbete katastrofarbete.