08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

KATASTROFHJÄLP

När en katastrof inträffar finns ADRA ofta redan på plats i de drabbade länderna och kan ge snabb hjälp. Man delar ut mat, ger människor kläder, förser dem med rent vatten och ser till att de har det mest nödvändiga för att klara vardagen. Många gånger samarbetar ADRA-kontoren i flera olika länder för att hjälpinsatserna ska nå så många som möjligt.

Var med och rädda liv!

Genom din gåva kan du stödja ADRA:s katastrofhjälp. 

GE EN GÅVA

Inom det humanitära området arbetar vi med dessa fokusområden:

  • Ingen hunger
  • Rent vatten och sanitet 
  • Hälsa och välbefinnande
  • Skydd
  • Förebyggande arbete 
  • Återuppbyggnad

Ge akut hjälp till de i kris. När katastrofen slår till är de mest utsatta de som är längst ifrån hjälp. Tack vare ditt bidrag kan ADRA och dess globala nätverk av kontor snabbt nå områden i kris och rädda fler liv. Oavsett om vi svarar på en katastrof eller hanterar de förödande effekterna av svår fattigdom, så gör du en avgörande skillnad för de människor som ADRA hjälper runt om i världen. Din generösa gåva ger omedelbar hjälp till kvinnor, barn och familjer som kämpar för att överleva i möte med katastrof, inre konflikter, sjukdom och fattigdom.

Tillsammans med ADRA kan du hjälpa samhällen att återuppbyggas och skydda de mest sårbara långt in i framtiden.

Ditt bidrag idag ger omedelbar och långsiktig hjälp till människor och samhällen som påverkas av naturkatastrofer, svält, inre konflikter och andra katastrofala händelser.

Att kunna hjälpa till vid katastrofer är möjligt tack vare att ADRA Sverige har en Katastroffond med medel som kan användas till att ge drabbade människor omedelbar hjälp vid en katastrof. Den fonden räddar tusentals liv.

En gång varje år tas det upp en särskild gåva, "Katastrofhjälpen", bland ADRA Sveriges givare och i Adventistsamfundets församlingar. Den gåvan används till att hjälpa katastrofdrabbade.
Läs mer här om årets Katastrofhjälp.

Länder och projekt vi jobbar i,