08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Framtidshopp, Så Hopp - Skörda Utveckling

Gåvorna ger ADRA möjligheter att tillsammans med bland annat Sida hjälpa utsatta människor
till egen försörjning och en bättre framtid.

ADRA Sveriges insamling - Framtidshopp

Publicerat: 2022-11-09


Var med och förändra världen – Ett liv i taget

I år har ADRA Sverige fokus på hunger - Mat för dagen. Som en effekt av många av de kriser vi ser runt om i världen idag blir det hunger. Från Ukraina begränsas exporten av mat, och priserna stiger. Kriget i Jemen gör att hungern breder ut sig och framförallt barnen blir lidande. Klimatet med fler naturkatastrofer och torka gör att skördarna slår fel och familjerna kan inte försörja sig själva eller sälja grödor för att betala barnens skolgång.

"Ge oss idag vårt dagliga bröd..."

Din gåva till ADRA ger ADRA Sverige möjlighet att tillsammans med bland annat SMR/Sida och våra ADRA partners, hjälpa utsatta människor till egen försörjning och en bättre framtid genom bland annat utbildning, inkomstbringande aktiviteter och tillgång till vatten.

Vi har vår folder som kan beställas via SDA Media. Foldern ger information om ADRA Sveriges arbete och är ett stöd i informationen till givarna, Den går även att ladda ner digitalt via länken till höger.

Insamlingen pågår under hela hösten och du kan via vår hemsida nedan ge en gåva.

Hjälp ADRA Sveriges fortsatta arbete och sprid även information om det arbete som pågår.

Behöver du beställa vår insamlingsfolder kan du göra det via SDA Media.
Skicka beställning till kundtjanst@skandinaviskabokforlaget.se.

 

Så här kan du stödja FRAMTIDSHOPP: