08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Framtidshopp

Så Hopp - Skörda Utveckling

ADRA Sveriges insamling - Framtidshopp

Var med och förändra världen – Ett liv i taget

Publicerat 2023-09

Gåvorna ger ADRA möjligheter att tillsammans med bland annat Sida hjälpa utsatta människor
till egen försörjning och en bättre framtid.

I år har ADRA Sverige fokus på Vatten – då rent vatten är källan till liv. Som en effekt av många av de kriser vi ser runt om i världen idag blir det förorenade vattendrag, dammar bombas sönder, men klimatförändringar gör också att vatten nivåerna sjunker och regnen uteblir på många platser där hela överlevnaden bygger på regn i rätt tid.

Från Ukraina begränsas exporten av mat, och priserna stiger, men Ukraina är också ett land som har problem med rent vatten, redan innan kriget arbetade ADRA Ukraina med olika vattenprojekt, det har tyvärr blivit ännu sämre förutsättningar för rent vatten idag.

Kriget i Jemen gör att hungern breder ut sig och framför allt barnen blir lidande. Klimatet med fler naturkatastrofer och torka, pga. uteblivet regn, gör att skördarna slår fel och familjerna kan inte försörja sig själva eller sälja grödor för att betala barnens skolgång. Allt hänger så intimt ihop, vatten behövs för att släcka den egna törsten, för att odla mat och för bättre hygien som minskar sjukdomar.

 

"Rent Vatten bidrar till liv"

 

Din gåva till ADRA ger ADRA Sverige möjlighet att tillsammans med bland annat SMR/Sida och våra ADRA partners, hjälpa utsatta människor till egen försörjning och en bättre framtid genom bland annat utbildning, inkomstbringande aktiviteter och tillgång till rent vatten.

 

Vi har vår folder som kan beställas via SDA Media. Foldern ger information om ADRA Sveriges arbete och är ett stöd i informationen till givarna, Den går även att ladda ner digitalt via länken till höger.

 

Insamlingen pågår under hela hösten och du kan via vår hemsida nedan ge en gåva.

 

Hjälp ADRA Sveriges fortsatta arbete och sprid även information om det arbete som pågår.

 

Behöver du beställa vår insamlingsfolder kan du göra det via SDA Media.
Skicka beställning till kundtjanst@skandinaviskabokforlaget.se.

 

Så här kan du stödja FRAMTIDSHOPP: