08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Framtidshopp

Nu är insamlingen av pengar till Framtidshopp igång, det vi tidigare kallade Hjälpaktion. Denna insamling är en förutsättning för att göra vårt arbete i ADRA möjligt och hjälpa behövande i våra mottagarländer.

Insamlingen pågår under hösten och du kan via vår hemsida nedan ge en gåva.

Gåvan ger ADRA möjligheter att tillsammans med bland annat Sida hjälpa utsatta människor till egen försörjning och en bättre framtid.

Ta vara på möjligheten att samla in medel för ADRAs fortsatta arbete och även sprida information om det arbete som pågår.

Behöver du beställa vår insamlingsfolder kan du göra det via SDA Media. Skicka beställning till kristina.thorn@adventist.se

 

Så här kan du stödja FRAMTIDSHOPP: