08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

Framtidshopp 2018

Nu är insamlingen av pengar till Framtidshopp igång, det vi tidigare kallade Hjälpaktion. Denna insamling är en förutsättning för att göra vårt arbete i ADRA möjligt och hjälpa behövande i våra mottagarländer.

Ta vara på möjligheten att samla in medel för ADRAs fortsatta arbete och även sprida information om det arbete som pågår.

Vi har nyligen samlats i ADRA-teamet för planeringsdagar och är redo för att stötta er i vårt gemensamma arbete.  Under dessa dagar har vi lagt en grund för höstens arbete och njutit av naturens gåvor i form av både svamp och frukt.

 

Behöver du beställa vår insamlingsfolder kan du göra det via SDA Media. Skicka beställning till kristina.thorn@adventist.se

 

Så här kan du stödja FRAMTIDSHOPP: