08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

}

Framtidshopp, Så Hopp - Skörda Utveckling

Gåvorna ger ADRA möjligheter att tillsammans med bland annat Sida hjälpa utsatta människor
till egen försörjning och en bättre framtid.

Nu startar ADRA Sveriges årliga insamling
Var med och förändra världen – Ge FRAMTIDSHOPP

I år har ADRA Sverige fokus på barnen. Det är så många barn som under pandemin farit illa och behöver mycket stöd för att få möjlighet till fortsatt utbildning och skydd.

Gåvan ger ADRA Sverige möjlighet att tillsammans med bland annat SMR/Sida och våra ADRA partners, hjälpa utsatta människor till egen försörjning och en bättre framtid genom bland annat utbildning, inkomstbringande aktiviteter och tillgång till vatten.

Vi har uppdaterat vår folder som kan beställas via SDA Media. Foldern ger information om ADRA Sveriges arbete och är ett stöd i informationen till givarna.

Insamlingen pågår under hela hösten och du kan via vår hemsida nedan ge en gåva.

Hjälp ADRA Sveriges fortsatta arbete och sprid även information om det arbete som pågår.

Behöver du beställa vår insamlingsfolder kan du göra det via SDA Media.
Skicka beställning till kundtjanst@skandinaviskabokforlaget.se.

 

Så här kan du stödja FRAMTIDSHOPP: