08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Översvämningar i Europa

NÖDSITUATION - ÖVERSVÄMNINGAR OCH STORMAR I SLOVENIEN

NÖDSITUATION - ÖVERSVÄMNINGAR OCH STORMAR I SLOVENIEN, FÖLJDERNA ÄR FÖRÖDANDE!

Publicerat 2023-08

Sverige upplever just nu effekterna av stormen Hans, vi kämpar mot naturens krafter och omfattningen av stormen är svåra att förutse.

I Slovenien har under de senaste veckorna drabbats av en tornado, en jordbävning, massiva översvämningar, vägavstängningar, bortblåsta tak med mera. Ett stort antal människor påverkas av denna kris - Slovenien har inte upplevt en sådan katastrof på länge. Människor i Luče väntar på hjälp sittandes på taken. I ADRAs kontor i Ljubljana, som ligger precis bredvid ett sjukhus, hörs konstant sirener och helikoptrar som cirkulerar för att rädda människor!

Vi på ADRA samlar in akut ekonomisk humanitär hjälp för att hjälpa människor efter stormar och översvämningar i Slovenien. Stormar har rasat i Slovenien såväl som i hela Europa under några månader nu, men nu är det exceptionell skada i många städer och hem över hela Slovenien.

I nästan alla kommuner i Slovenien har skador uppstått. Det finns ett akut behov av ekonomiska resurser just nu, även om behoven kommer att vara långvariga. Vid en katastrof i Slovenien är ADRA Slovenien alltid en av de första att svara professionellt och följa den nationella responsen vid alla typer av katastrofer.

ADRA Slovenien fortsätter att samla in pengar för dem som drabbats av årets översvämningar och stormar. ADRA Sloveniens frivilliga arbetar på plats och hjälper till med att hantera de katastrofala konsekvenserna.
Våra handlingar återspeglar ADRA:s motto: Medkänsla. Rättvisa. Kärlek.

Responsen från människor på ADRA Sloveniens uppmaning att hjälpa har varit betydande. Donationer, som enbart är avsedda för behoven hos de som befinner sig i översvämningsdrabbade områden kommer in genom gåvor från både inhemskt och internationellt håll. De insamlade medlen kommer att underlätta omedelbar hjälp och långsiktig återhämtning, och skapa en trygg och stabil miljö för de drabbade individerna.

Alla medel som samlas in till ADRA Sveriges katastroffond märkta med ”Slovenien” kommer att användas för dem som drabbats av extrema väderförhållanden i Slovenien. Information om insamlade medel och den tillhandahållna hjälpen publiceras kontinuerligt på den lokala webbplatsen www.adra.si/neurja2023.

 

Hur vet jag att medlen kommer att gå till de som behöver det mest?

ADRA Sverige är en del av ett stort ADRA nätverk på över 120 länder. Vi samarbetar för att kunna effektivisera stöd så snabbt som möjligt. ADRA Slovenien är en pålitlig icke-statlig organisation med årtionden av erfarenhet av att tillhandahålla hjälp till dem som behöver det mest, både inom landet och internationellt. Så här skriver de själva ”Vår utbildade personal gör, med lokala ledare en genomgång med hjälp av vår egen behovsbedömning och fastställer en prioriterad lista över mottagare av bistånd.

ADRA Slovenien har två erkända statusar som humanitär organisation av allmänt intresse hos Arbetsministeriet/Familjeministeriet/ Sociala Frågor och Jämlikhet och hos Utbildnings-/Vetenskaps- och Idrottsministeriet. Detta innebär att ADRA Slovenien står under kontinuerlig övervakning av dessa institutioner.