08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Nytt projekt i Syrien som stödjer tusentals barn

Det är svårt att arbeta i ett land som är en krigszon och många är de frivilligorganisationer som lämnat Syrien när svårigheterna blev för tuffa. Men ADRA Syrien finns kvar och är faktiskt en av de få aktörerna som fortsätter sitt arbete i Syrien – trots kriget.

ADRA Syrien är en partner organisation till ADRA Sverige och har en stab på ca.100 personer, de flesta inhemska Syrier, som gör allt de kan för att lindra nöden för de internflyktingar som finns runt omkring i det krigsdrabbade landet.

Nytt projekt som stödjer barns rätt till utbildning

I februari sökte de pengar från HPF (Humanitarian Pooled Funds)-för att stödja 6000 flickor, 6000 pojkar och 300 utbildningspersonal i Homs, Quneitra och utkanten av Damaskus.

Då en av fyra skolor i Syrien är demolerad eller i ett svår tillgängligt område pga. kriget, finns det barn som har varit utan utbildning i 4-5 år! Det finns stor risk att flickor blir för tidigt bortgifta, barnarbete införs och misshandel av olika slag blir vardagsmat för dessa barn.

Målet med projektet är att syriska flickor och pojkar skall få en trygg miljö där de kan lära sig (renoverade klassrum och toaletter där nödvändigt), få psykosocialt stöd och lära sig om hälsa och hygien. Lärare skall få fortbildning i hur de kan arbeta med psykosocialt stöd till varje elev för att motverka konflikt och post traumatiskt syndrom.

Samarbete mellan ADRA Sverige och Erikshjälpen

Projektet ska pågå under 10 månader och det sökta bidraget är på över $1 miljon dollar! Detta projekt beviljades nyligen då ADRA är en av de stora humanitära aktörerna som fortfarande finns kvar och aktivt arbetar i Syrien.

ADRA Sverige och Erikshjälpen samarbetar i detta projekt och bidrar sammanlagt med 1.3 miljoner kronor som kommer att läggas till de redan beviljade pengarna från HPF .

Fredsamtal pågår och vi hoppas verkligen att det snart skall bli fred i Syrien, men till dess behövs ADRA Syriens arbete mer än någonsin och vi är så tacksamma för de medel som har beviljats så att arbetet kan gå framåt.