08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA i Ukraina

Kriget i Ukraina fortsätter, och det fortsätter att ta liv.
Alla lämnas som förlorare, var och en på sitt sätt.

ADRA Ukraina

Sedan 1993 har ADRA arbetat i Ukraina med olika humanitära projekt. På 90-talet med att bekämpa hunger och fattigdom efter självständigheten från Ryssland 1991. Även projekt som stöttade flyktingar från Afghanistan, Armenien, Azerbajdzjan som befann sig i Ukraina. ADRA Ukraina arbetade inte enbart lokalt utan även projekt utanför det egna landet stöttades så som att bekämpa hunger i utsatta delar av Afrika.

Efter den första invasionen från Ryssland i östra Ukraina 2014, hade ADRA Ukraina tillsammans med sina partners en betydande roll i att hjälpa internflyktingar (IDP), samt återuppbyggande av förstörda hus i östra Ukraina.

År 1999 var ADRA en av grundarna av det Ukrainska Humanitära Institutet i Bucha. I februari-mars 2022 blev dess campus en tillflyktsort för dem som försökte fly massakern i Bucha.

Efter den 24 februari 2022 förändrades allt

Efter Rysslands invasion av Ukraina 24 februari 2022 har behoven av hjälp ökat exponentiellt. ADRA Ukraina fick omedelbart stöd från sina ADRA partners över hela världen med nödvändiga resurser och bygga kapacitet för att hjälpa på längre sikt.

Tack vare att ADRA är ett nätverk och har flera internationella partners har vi kunnat ge betydande hjälp till de drabbade och de som helt har förlorat sina hem. Men utan stödet från individer både som givare och som volontärer hade det inte fungerat.

ADRA Rumänien hade inom någon vecka efter invasionen skickat in konvojer av lätta lastbilar med förnödenheter.  Länk: https://fb.watch/mAqM8X1dZw/

ADRA Slovakien, ADRA Polen och ADRA Tjeckoslovakien fanns vid gränsen till Ukraina inom 24 timmar för att registrera flyktingar och hjälpa till med mat och övernattning.

Detta är bara några exempel på vad som gjordes tidigt. Arbetet har fortsatt och anpassats efter behoven. Idag görs mycket lokalt i Ukraina genom befintliga hjälpcenter, genom dessa genomför ADRA projekt och hjälpinsatser, utöver tidigare närvaro i olika områden som Kiev, Donbass och Mariopol, har nya centers satts upp där behoven varit som störst i linje med krigets utmaningar.

ADRA Ukraina arbetar inom flera olika områden, nedan beskriver vi lite kort vad som gjorts fram till sommaren 2023, arbetet fortsätter och anpassas vartefter behoven identifieras.

ADRA Sverige har sen krigets början vidareförmedlat över 18,5 miljoner kronor till ADRA Ukraina som har bidragit till deras arbete och försett människor med mat, vatten, medicinsk utrustning och andra förnödenheter.

ADRA använde hela sin potential, både globalt och lokalt, för att möta bristen på mat, bränsle och transport, genom att tillhandahålla mat, vatten, skydd, medicinsk och psykologisk hjälp. Och mycket mer på ett kontinuerligt och strukturerat sätt så att dess insatser ger bästa möjliga effekt på lång sikt.

Mat

Under hela perioden efter invasionen har ADRA Ukraina gett behövande mat för totalt närmare 5 miljoner USD. Hjälpen har varit i form av matpaket, brödlimpor och matkuponger. Totalt har över 5 500 000 personer i behov fått matpaket och matkuponger. Till exempel fick varje invånare i Kherson kommun 6 kuponger värda 15 USD, totalt 90 USD, tillräckligt för att köpa mat för två månader.

Detta stöd har framför allt gets via WFP (World Food Program), ADRA Slovakien, ADRA Japan och ADRA Tjeckien tillsammans med bidrag från ADRA Sverige.

Boende

Uppbyggnaden och reparation av bostäder har blivit en av de mest brådskande behoven i den nuvarande situationen. För att säkra människors boende har ADRA distribuerat kuponger för byggnadsmaterial (främst mottagna av invånare i Kharkiv-regionen och Zaporizhzhya). Bränsle för uppvärmning till invånare i Donetsk området har tillhandahållits och uppvärmningssystem har installerats för internflyktingar i områden vid Pavlohrad och Pokrovsk.

Transporter

Framför allt personer med nedsatt rörlighet har fått hjälp att evakuera från områden nära frontlinjen till säkrare regioner i Ukraina. Transport och evakuering hjälper människor och transporterna ger även social transport för sårbara grupper – gratis. Flyktingar behöver transportera sig mellan bosättningar i regioner där transportförbindelserna har brutits.  Ca 30 000 personer har evakuerats från krigsnära områden och över 35 000 personer har använt den sociala transporthjälpen.

Ekonomiskt stöd

Personer vars hus skadats har ofta möjlighet att själva återställa dem och kunna bo kvar där. ADRA har till familjer som fått sina hus skadade delat ut kuponger för att köpa byggmaterial eller andra viktiga föremål för att kunna fortsätta bo i sina egna hem.

Ekonomisk hjälp har kunnat ges till över 47 000 förmånstagare. Den totala summan av ekonomisk hjälp är till idag, sommaren 2023, över 8 500 000 USD. Med tanke på den försämrade ekonomiska situationen i landet är detta en mycket viktig insats.

Medicinsk hjälp

Under krigsåret har Ryssland förstört ca 175 sjukvårdsinrättningar och skadat ytterligare 1 106 allvarligt. (Statistik från 23 februari 2023.)

Det innebär att varje dag har mer än två platser för medicinsk vård förstörs helt eller delvis.

Sjukvården i Ukraina är mycket hårt belastad och 85 vårdcenter och sjukhus har fått allt de behöver för att kunna ge kvalitativ vård till personer som påverkats av kriget. Utrustningen inkluderar vakuumterapienheter, kirurgiska skärmar och ventilatorer, ultraljudsmaskiner, pacemakers, gasanalyser, spirometrar, defibrillatorer mm. Till detta kommer förbrukningsartiklar som används dagligen.

Vatten

En effekt av kriget är att många har förlorat tillgången till dricksvatten och behöver grundläggande hygienprodukter. Tack vare gemensamma ansträngningar har ADRA lyckats tillgodose behoven hos över 45 000 personer. ADRA har levererat över 411 000 liter dricksvatten och över 417 ton hjälpmaterial för att möjliggöra tillgången till vatten.  I vissa regioner har man byggt brunnar för att ge människor permanent tillgång till dricksvatten. Till exempel borrade ADRA brunnar i Chinadiyovo och Ardanovo, Zakarpattia-regionen, samt i byn Fedorivka, Odesa-regionen.

Övrig hjälp

Bland andra typer av hjälp är icke-matbistånd lika viktigt. Det är exempelvis kläder, skor, filtar men även generatorer, batterier, termosar och desinfektionsmedel. Totala har ca 42 000 personer fått denna typ av hjälp.

Tack vare generatorer som skänkts via ADRA fortsätter många medicinska platser att fungera under energiavbrott. Betydelsen av en termos med varmt vatten eller en fulladdad telefon under de många strömavbrotten i Ukraina förra vintern är svår att överskatta. Det gjorde det möjligt för människor att kontakta sina nära och kära, hitta vägen ut, och ge varm mat till sina barn.

Juridisk och Psykologisk hjälp

Sedan de första dagarna har psykologisk hjälp varit oerhört viktig. När människor exponeras för kriget står de inför förlusten av sina nära och kära, tortyr, våld och kriminella handlingar. När människor flyr från kriget förlorar de ofta alla sina tillhörigheter, inklusive dokument och bankkort. Detta ger behov av juridisk hjälp när man försöker återställa dessa viktiga handlingar och ansöka om status som internflykting (IDP), vilket krävs för att få ekonomiskt stöd, bosätta sig i säkrare områden, eller fly från Ukraina till ett grannland.

Över 80 000 personer har fått hjälp med juridiska frågor, information och psykologiskt stöd. Kvalificerade psykologer hjälper människor att återhämta sig från krigets fasor i våra skydd för interna flyktingar i Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr och Poltava.

 

Sammanlagt har över 8,2 miljoner personer fått hjälp under den fullskaliga konflikten i Ukraina. Och antalet växer fortfarande!

 

Detta är vår gemensamma sak. Endast tillsammans kan vi förändra världen.