08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Kriget i Ukraina fortsätter

Kriget i Ukraina fortsätter, och det fortsätter att ta liv. Alla lämnas som förlorare, var och en på sitt sätt. Det är en tuff tid.

Vår systerorganisation ADRA Ukraine gör allt de kan inne i det krigshärjade landet för att hjälpa. Vi är imponerade och berörda av de insatser de gör och vad de åstadkommer. De befinner sig själva i djupa personliga kriser, men de rapporter vi får säger ändå att de gör allt de kan för att hjälpa andra. Vi ber för deras säkerhet varje dag. Ukraina kommer att behöva vårt stöd under lång tid framöver, och vi på ADRA Sverige är fast beslutna att hjälpa till. Tack till ni som bidrar till detta arbete, och som gör ADRA:s hjälparbete möjligt både inne i Ukraina och i länderna längs gränsen.

ADRA hjälper flyktingar från Ukraina i

  • Rumänien
  • Moldavien
  • Slovakien
  • Ungern
  • Polen

Grannarna Tyskland, Tjeckien och Österrike är också starkt involverade, men den viktigaste humanitära insatsen sker inne i Ukraina, där vår personal och volontärer, trots en krävande situation för dem själva, jobbar hårt för att hjälpa till.

Låt barnen leva i fred!

Tusentals människor är på flykt. De levde alla sina liv, hade förhoppningar och drömmar för framtiden. Nu vet ingen vad framtiden kan erbjuda: ”Vi behöver fred för våra barn. Vi vill gå tillbaka och låta barnen leva i fred."

”Vi behöver fred för våra barn. Vi vill gå tillbaka och låta barnen leva i fred."

ADRA och Adventkyrkans volontärer i grannländerna har arbetat tillsammans längs gränserna i Europa sedan kriget började för mer än tre veckor sedan. I blåst och kyla erbjuds välkomstpaket med nödvändigt innehåll, transport, bensin och psykosocialt stöd. ADRA hjälper barn, kvinnor, äldre, funktionshindrade och sjuka att vara värdfamiljer och platser där de kan vara. Kyrkor och grupprum har gjorts om till sovsalar och härbärgen. "Det här är kyrkan".

Tack

Tack för allt stöd som hjälper ADRA att hela tiden skala upp det akuta arbetet – och även planerna att hjälpa till i Ukraina under en lång tid framöver.

Swish: 900 7212 "Katastrof"

 

Tack för alla böner för människor som drabbats av kriget

 

Runt om i världen genomförs det mycket inom ADRAs nätverk. Alla som kan mobiliserar resurser på olika sätt och tillsammans anöker man om projekt och skapar möjligheter för stöd både det nu akuta men även för framtida behov när kriget tar slut finns mycket lidande och stora behov kvar.

Några länkar till information om vad ADRAs nätverk gör,