08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Julgåvan 2023

Livets vatten

Vatten är livsviktigt för vår överlevnad!
Vi kan leva i flera veckor utan mat men klarar oss bara några dagar utan vatten, särskilt i varmare klimat.
Vatten är också avgörande för god hygien och odling.

Ge någon livets vatten!

ADRA Sverige har länge arbetat med utvecklingsprojekt i Mali, Burkina Faso och Togo, söder om Sahara. Värdet av vatten är tydligt i byn Gboli i Togo där många kvinnor köar från midnatt för att få vatten till sina familjer. Detta leder ofta till konflikter när man kämpar för att få vatten för dagens behov. I Norden använder vi ca:5 gånger mer vatten per person/dag än man gör i Västafrika.
När du njuter av julen, tänk på att du kan hjälpa kvinnorna i Togo att få tillgång till rent vatten.

771 milj människor saknar rent vatten, var 10:e människa.
290 000 barn dör varje år av diarré orsakat av dåligt vatten och sanitet

Utveckling är ihåligt utan vatten, speciellt rent vatten. ADRA Sverige stödjer de flesta av sina partners med Livelihoods, dvs livsuppehälle med säker matförsörjning, utbildning, mm, där en viktig del av detta ofta är vattenfrågor. ADRA borrar och renoverar brunnar samt undervisar hur viktigt det är med rent vatten för att minska sjukdomar. Utbildning ges över hur man kan odla med mindre vatten. Vi samarbetar och får stöd för detta bland annat med organisationen ”Vatten åt Alla” som stödjer projekt mot fattigdom med just vatten. Rent vatten är avgörande för utbildning, sjukvård, hälsa, kvinnors rättigheter och fattigdomsbekämpning.