08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Burkina Faso

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder. Nästan hälften av befolkningen lever på mindre än en dollar om dagen. Under 2019 har situationen i Burkina Faso försämrats radikalt beroende på konflikter i grannländer som orsakat flyktingströmmar in till landet, men dessa konflikter har också spritt sig in till Burkina Faso. Detta har skapat enorma strömmar av internflyktingar inom landet. I slutet av februari 2020 beräknades det finnas över 760 000 internflykting i landet. Under december 2019 och januari 2020 så ökade antalet människor i behov av humanitär hjälp från 1,5 miljoner till 2,2 miljoner.

Under 2020 ska ADRA Sverige i samarbete med ADRA Burkina Faso, med finansiering från Sida, implementerat en insats för att hjälpa nyanlända internflyktingar i läger runt staden Kongoussi. De 850 mest sårbara hushållen ska få tillgång till mat och basala hushållsförnödenheter. Barn mellan 0-5 får näringsrikt mjöl som de kan göra välling av.