08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA sprider hopp i Syrien

I Syrien pågår fortfarande hårda strider men hoppet sprider sig. ADRA Sverige arbetar med två insatser i landet och fortsätter att stödja tusentals krigsdrabbade barn med utbildning och psykosocialt stöd. I Aleppo förser ADRA just nu människor i nöd med mat, vatten, hygienartiklar och medicin.

I närmare 6 år har strider pågått i Syrien mellan regeringstrupper och olika rebellgrupper. Det har lamslagit många städer i landet och enorm lidanden har tvingat miljontals människor på flykt både i sitt eget land och utanför landets gränser. Europa och Sverige har berörts djupt av denna flyktingkris.

ADRA Sveriges stöd till barn

ADRA Sverige stödjer ADRA Syrien, tillsammans med Erikshjälpen och ADRA Danmark med ett projekt som kallas ”Education in Emergencies”. Projektet pågår i Homs, Quneitra och utkanten av Damaskus där miljontals människor har sökt tillflykt och innebär att man säkerställer att det finns trygga lokaler för undervisning genom att antingen reparera skadade skolor eller bygga nya skolor för att därefter bemanna dem med lämplig personal med speciell utbildning i psykosocialt stöd för att stödja barn i en svår miljö. 

Det viktigaste i en krigszon är att skydda barnen genom att ge dem en trygg miljö och rutiner. Utbildning spelar en stor roll i barns utveckling. Att få gå i skolan ger barn hopp om en ljusare framtid. Det ger dem en trygg plats att vara på, fasta rutiner och utrymme för glädje och lek i en konfliktsituation. Det håller dem även ifrån gatan och våldet i den utsträckning som är möjlig.

Education in Emergencies projektet är ett ganska unikt sätt att arbeta i krigsdrabbade områden. Projektet hjälper över 12.000 krigsdrabbade barn med utbildning och psykosocialt stöd samt 300 lärare. ADRA har nu fått möjlighet att förlänga projektperioden med ytterligare tre månader.

ADRA Sveriges humanitära insats i Aleppo

I Aleppo har den humanitära situationen nått oproportionella nivåer sen regeringsstyrkor började inta östra delarna av staden i juli 2016. 14.000 människor bor i tillfälliga skydd och 19.000 har flytt och bor i västra delen av Aleppo med vänner och släktingar. Det är vinter och detta gör det mycket svårt att hitta skydd för kylan, mat för dagen och rent vatten plus skydd, speciellt till barnen.

ADRA Sverige är med och finansierar en humanitär nätverksinsats i Aleppo som ADRA Syrien påbörjade i februari i år. Insatsen hjälper 22.900 människor i nöd med mat, vatten, hygienartiklar och medicin. ADRA Sverige och det internationella ADRA nätverket bidrar tillsammans med 4,35 milj. kronor till insatsen i Aleppo.