08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA Jemen i Dhamar

ADRA Sverige har fått godkänt ett ettårigt hjälpprojekt av Radiohjälpen för att möta de akuta behoven i Dhamar i Jemen.

ADRA Jemen i Dhamar: Ett Akut Matbiståndsprojekt i Al Manar-distriktet

ADRA Jemen har arbetat i Dhamar distriktet i över sex år. Dhamar ligger i sydvästra delen av Jemen. Genom nära samarbete med lokala samhällen, olika humanitära organisationer och WFP (World Food Program) och efter omfattande diskussioner och kommunikation med lokala myndigheter har det konstaterats att Al Manar-distriktet strax söder om Dhamar, är ett av de mest utsatta områdena i närheten av Dhamar när det gäller akut matbistånd. Enligt den senaste informationen är cirka 16,000 individer (2,286 hushåll) i distriktet inte har möjlighet att skaffa egen mat utan är i akut behov av hjälp till mat.

ADRA Sverige har fått godkänt ett ettårigt hjälpprojekt av Radiohjälpen för att möta de akuta behoven i Dhamar i Jemen.

Efter snart 10 år av krig i Jemen är den humanitära situationen mycket svår för många. 17,6 miljoner lider av akut matbrist. I Dhamar distriktet har klimatförändringar och höga jordbrukskostnader lett till minskad skörd och vattenbrist.

Regionen är särskilt drabbad, med 9 av 12 distrikt i högsta nödläge och 11 distrikt som är beroende av jordbruk. Cirka 7 miljoner barn och gravida kvinnor lider av akut matbrist. ADRA Jemen har nu ett projekt för att stödja invånare som drabbats av konflikten.

Målet för projektet är att ge livsviktig hjälp med mat till de mest utsatta hushållen genom matkuponger. Detta räddar liv när man säkerställer regelbunden tillgång till mat, minskad hunger och mer näringsriktig mat. Under projektet kommer över 600 utsatta hushåll, och mer än 3,600 personer få hjälp, och projektet fokuserar särskilt på att stödja utsatta kvinnor och barn.