08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

ADRA hjälper svältdrabbade i Sydsudan

Den värsta svältkatastrofen sen andra världskriget har drabbat flera olika länder i världen – Jemen, Somalia, Sydsudan och Nigeria är de länder som är värst drabbade. Men det finns också länder som angränsar dessa länder som också drabbats hårt. Anledningen till svältkatastrofen är klimat förändringar och väpnad konflikt.

Nästan 2 miljoner flyktingar

Enligt OCHA är det många civila som flytt Sydsudan pga strider mellan olika väpnade grupper i landet. Det finns 1,89 miljoner flyktingar i det egna landet och 1,6 miljoner flyktingar från Sydsudan i grannländer (Etiopien, Kenya och Uganda). En av orsakerna till att de lämnar sitt land är den stora bristen på mat.

Barn och vuxna svälter

Enligt UNICEF är bristen på mat värst i Kapoeta området i Sydsudan där det har varit minimalt med nederbörd två år i rad och detta har lett till att skördarna uteblivit. Vatten nivåerna är låga och då många i detta område livnär sig på kor, leder bristen på vatten till mindre mjölk och när djuren dör av brist på bete och vatten går inte köttet att äta. Många skolor har stängt pga svält i området.

De mest sårbara människorna i en sådan här situation är:

  • Hushåll som leds av barn
  • Hushåll som inte fått skörd senaste säsongen
  • Hushåll med äldre
  • Hushåll där det finns fysiskt handikappade
  • Gravida och/eller ammande mödrar
  • Hushåll som har undernärda eller barn under 5 år

ADRA är på plats och förser svältdrabbade med mat

ADRA nätverket har gått in med vad man kallar en ”nätverks” ansökan – där olika ADRA kontor går ihop för att stödja en gemensam insats för att i första hand hjälpa de mest sårbara i denna kris. Insatsen är på 200.000USD och kommer att ge mat och förnödenheter till  4.200 barn och vuxna från 700 hushåll. Det här projektet kommer att komplettera ett WFP (World Food Program) projekt och ett tredje mindre projekt i området som totalt kommer att stödja 41.000 svältdrabbade barn och vuxna.

ADRA Sverige stödjer projektet med 20.000USD från Katstroffonden.