08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

ADRA är på plats i ett av världens största flyktingläger

Den 20 juni är den internationella Världsflyktingdagen och ADRA Sverige vill uppmärksamma arbetet vi gör i Bidibidi – ett av världens största flyktingläger.

Uganda är det land i Afrika som tar emot flest flyktingar. Över 1,2 miljoner flyktingar har tagit sig till landet pga. hunger och krig från grannländer. Den största gruppen är från Sydsudan. Mer än 875.655 flyktingar från Sydsudan har registrerats i Uganda sen kriget bröt ut i december 2013. Fler förhoppningar om fred i Sydsudan har väckts för att sedan grusas och flyktingarna kommer från allt längre in i landet.

Brutalt krig och hungerkris

En av de värsta rädslor för människor i Sydsudan idag är vad man kallar ”tyst dödande”. Okända kommer in i hem och dödar alla barn och vuxna, man vet inte vem mördaren är, man vet inte vad de vill åstadkomma. Det är fruktansvärt att inte känna till fiendens ansikte, man börjar misstänka alla runt omkring, grannar, släktingar och varenda person i ens omgivning. Det långdragna kriget i Sydsudan har också orsakat hunger då man inte har fått ro att odla sina grödor, och klimatförändringar har ytterligare spätt på den akuta hungerkrisen. Regnen har dröjt, när de sen kommer är de ofta så kraftiga att all sådd sköljs bort!

ADRA hjälper tusentals flyktingar

ADRA är på plats i flera flyktingläger och i Bidibidi, den största, arbetar ADRA med:

Vatten & Sanitet

 • Stöd till konstruktion av 400 tvätt-anrättningar och 714 toaletter (inklusive toaletter för handikappade personer)
 • Distribution av förenklade handtvättutrustningar för att förhindra kolera och andra sjukdomar
 • Borrning och installation av 7 solpanelförsedda och 8 handpumpsbrunnar och utbildning av vattenkommittéer.
 • Konstruktion av 15 vattensamlingssystem för institutioner som skolor och hälsocenter
 • Provision av 20 liter rent vatten per person till 32.200 individer och utbildning av volontärer som utbildar 30.000 flyktingar om god hygien och sjukdomsförebyggande.
 • Utlämnande av 15.000 sanitetspaket till flickor och kvinnor

Mat säkerhet

 • Etablering av hemträdgårdar för 16.000 hushåll

Skydd & psykosocialt stöd

 • Installation av 37 solargenererande ljus runt brunnar och andra offentliga områden
 • Konstruktion av 2 barnvänliga områden, lekredskap och utbildningsmaterial för 4 olika center och psykosocial stöd till flyktingbarn.
 • Utbildning av 20 kvinnliga och manliga facilitatorer för att utbilda 46.000 flyktingar om sexuellt och könsdiskriminerande våld.

Miljöskydd

 • Kampanjen ”planera ett träd på din tuva” som sett över 200 hushåll plantera minst ett träd på din markyta (som regeringen i Uganda utdelar till varje flykting)
 • Att utbilda och införskaffa över 1.000 energisparande spisar
 • Utbildningsmaterial till över 15.000 barn om vikten av att skydda miljön
 • Utvinning av brännbart material från sopor till över 5 000 hushåll
 • Utbildning av över 60.000 flyktingar om hur de skall kunna skydda sin miljö för framtiden

ADRA Sverige är genom stöd från Sida/SMR den största givaren till ADRA Ugandas arbete. Bara i år har över 4 miljoner kronor skickats till Uganda för det viktiga arbete som pågår. ADRA Sverige har också skickat in en ansökan på ytterligare 3 miljoner kronor för att utöka det arbetet som pågår.

Sida och SMR kommer tillsammans med ADRA Sverige att i slutet av året åka till Uganda för att utvärdera ADRA Ugandas arbete. Tack för att du engagerar dig för flyktingar! Din insats betyder mycket.