08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

90-konto

ADRA Sverige blir godkända som 90-konto innehavare efter omorganisering.

Biståndsnätverket ADRA når 35 miljoner människor om året. För att möta ökat behov och internationella krav har det svenska kontoret nu omstrukturerats i en ny organisation. För ADRA Sverige var det självklart att söka 90-konto för den nya organisationen.

– Det var jätteviktigt för oss att fortsätta ha 90-konto även i vår nya form, säger Siri Bjerkan Karlsson, direktor på ADRA Sverige.

Adventistsamfundets biståndsnätverk ADRA har verksamhet i över 110 länder världen över. Med snabbfotade, lokalt förankrade organisationer når nätverkets hjälpinsatser 35 miljoner människor varje år med allt från akut katastrofhjälp till utbildning och mikrolån.

– Vårt nätverk är vår styrka. Det består av stöttande kontor, som det i Sverige, och av en mängd implementerande kontor i behövande områden runt om i världen där stödet omsätts. Den här modellen gör bland annat att vi kan ha katastrofhjälp på plats inom 24 timmar, som nu i samband med jordbävningen i Syrien och Turkiet, säger Siri Bjerkan Karlsson, direktor på ADRA Sverige.

 

Stöd till behövande

ADRA har varit aktivt i Sverige sedan 1984 som en egen avdelning i det svenska Adventistsamfundet. Genom Adventistsamfundet har organisationen också haft sitt 90-konto. I takt med att biståndsverksamheten vuxit, bland annat genom samarbete med stora givare som Sida/SMR och Radiohjälpen, har behovet ökat av att driva ADRA i en organisation fristående från samfundet. Detta har också varit en utveckling som skett inom nätverket internationellt sedan flera år tillbaka, bland annat för att tydliggöra att ADRA ger sitt stöd oberoende av mottagarens religiösa, sociala, etniska och politiska hemvist.

– Nu har vi genomfört den här omorganiseringen också i Sverige. ADRA Sverige drivs nu som en fristående ideell förening istället för att vara en avdelning i samfundet. Vår kristna värdegrund om alla människors lika värde är fortfarande densamma, säger Siri Bjerkan Karlsson.

Viktigt med kontroll

Att bilda en ny egen organisation kräver mycket tid och arbete och vi är tacksamma att Svensk Insamlingskontroll jobbat oförtröttligt för att hjälpa oss få fram allt material för att bli godkända som 90-konto innehavare.

För oss är det en kvalitetsstämpel. Genom 90-kontot vet våra givare att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Deras verksamhet är jätteviktig, säger Siri Bjerkan Karlsson.