08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Dela

Utbildning förändrar livet

“Om du utbildar en kvinna så kommer du att utbilda barnen – så får vi en bättre framtid” säger Awa Diarra som vi möter i byn Kodian, Mali. 

Awa har lärt sig att skriva och läsa genom ADRA:s projekt. Nu utbildar hon andra kvinnor! Hon hjälper även sina barnbarn med läxor och har en son som snart tar studenten från gymnasiet. Hon berättar att hon tidigare inte hade så mycket att säga tillom i by eller hemmet. Det har förändrats och hon är nu väl respekterad av by ledaren och alla i byn. Hon leder vuxen utbildningen i byn som tidigare leddes av en man.

Hon berättar även att byn blivit mycket renare sedan ADRA börja arbeta här! Varje vecka har man en gemensam städdag i byn där kvinnor och män hjälps åt. Tack vare detta så har sjukdomar som malaria minskat. Awa tackar alla som bidragit med gåvor för att göra detta möjligt!