08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

STÖD OSS

Du har möjlighet att få skattereduktion på gåvor till oss på ADRA Sverige.

Hösten 2020 blev ADRA Sverige godkänd som gåvomottagare hos Skatteverket, detta innebär att som givare har man möjlighet att få avdrag med 25% av gåvobeloppet på skatten när du betalar till vårt 90-konto

Kravet är att varje enskild gåva uppgår till minst 200 kronor, och att du totalt under året skänker minst 2 000 kronor till organisationer som är godkända av Skatteverket. Från och med nu kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och maximal skattereduktion får du om du under ett kalenderår skänker sammanlagt 6 000 kronor. Minsta avdrag är 500 kronor, och gäller om du under året gett gåvor till ett värde av 2 000. 

Förtrycks i deklarationen

Skattereduktionen redovisas i inkomstdeklarationen för det år då du lämnat gåvor. Vi som gåvomottagare skickar in alla underlag till Skatteverket och det avdragsgrundande beloppet kommer att finnas förtryckt på din skattedeklaration för nästa år.

Det enda du behöver göra är att vid gåvotillfället se till att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress.

Passa på och höj din månadsgåva utan att det kostar dig något extra,

Exempel på vad du kan höja med utan att det påverkar din nuvarande kostnad.

Kontakta oss för att justera ditt månadsbelopp.

Epost till, framtidshopp@adra.se

Eller ring Catharina på tel: 46 (0)8-545 297 85

Månadsgivare

Nuvarande belopp/månad

Skattreduktion

Nytt belopp/månad

150 kr 50 kr 200 kr
200 kr 67 kr 267 kr
250 kr 83 kr 333 kr
300 kr 100 kr 400 kr
350 kr 117 kr 468 kr
375 kr 125 kr 500 kr