08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Dela

Bangladesh

Då Bangladesh som land ligger under havsnivån och de har stora floder som rinner igenom landet från Himalaya bergen, så blir landet översvämmat varje år. Men vissa år är exceptionellt svåra och så var det förra året när floden Shibsa svämmade över. Det var en cyklon – Aila som orsakade den turbulenta översvämningen i Khulna området där många människor dog, och de som överlevde, de fattigaste som bor vid flodbankarna, fick fly för livet och blev hemlösa. Självklart flyttade de tillbaka efter översvämningen lagt sig, men pga. så kraftig översvämning har saltvatten forsat in i landet och jorden har blivit ”försaltad” och det går inte att odla på.

ADRA Sverige genom stöd från Svenska Missionsrådet genomförde ett projekt med följande komponenter:

  1. Renovering av frisk-vattens källor
  2. Återuppbyggnad av stränder och upphöjningar för att mitigera nästa översvämning
  3. Plantering av träd för miljöns skull och för att kunna få inkomster
  4. Utbildning i katastrofhantering i byar och skolor
  5. Utbildning av kommittéer som skall ansvara för evakuering mm. vid katastrofer

Genom att ge människor verktyg att kunna klara av katastrofer så drabbas färre av dessa naturens makter och människor kan förbättra sin situation och förebygga risken innan floden tar dem!