08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Dela

ADRA Europas Konsttävling

"Hör mig. Se mig. Gå med mig."

I denna konsttävling uppmanas unga människor över hela Europa att använda sin kreativitet för att lära sig, förstå och stödja människor som är tvungna att fly från sina hemländer.

En konsttävling som denna kan vara din chans att använda din kreativitet för en god sak. Mer än 80 miljoner människor har flytt från sina hem för att undkomma klimatkatastrofer, konflikter och förföljelse.

Barn, ungdomar och familjer kan använda sina talanger för att sprida budskapet om att alla förtjänar att behandlas med praktisk vänlighet, rättvisa, medkänsla och kärlek - att leva så som Gud hade tänkt.

Vem kan delta?

Tävlingen är öppen för alla barn, ungdomar (i åldrarna 5 till 25 år) och deras familjer.

Kategorier:

  • 5 – 9 år
  • 10 – 14 år
  • 15 – 18 år
  • 19 – 25 år
  • Familjer

Alla konstverk måste vara deltagarnas eget och originalverk. (Föräldrar kan få ge minimal hjälp till yngre barn.)

Bidrag till tävlingen kommer att delas in efter ålder, och vinnarna kommer att väljas från varje ålderskategori. Konstverken kommer att bedömas av en kommitté. Medlemmarna kommer att utvärdera baserat på kreativitet, samt hur effektivt det förmedlar budskapet om vänlighet, hopp, medkänsla och solidaritet. Varje deltagare är välkommen att dela sitt konstverk på sina sociala medier.

Tema: NÄR KLIMATET FÖRSTÖR VÅRT HEM.

Typer konstuttryck som kan skickas in:

Collage (det är tillåtet att använda lite text).

Ta en bild av hög kvalitet på ditt arbete och skicka in till oss : svitlana.kozachenko@adra.se

Hur ansöker man?

Intresserade kandidater kan skicka in sitt arbete online i jpeg-format. Ansökningstiden är den 12 maj 2024.

SKICKA IN DITT BIDRAG HÄR! 

 

Vem vinner?

Tävlingsbidrag kommer att delas in efter ålder, och vinnande bidrag kommer att väljas från varje åldersgrupp. Vissa konstverk kan användas för att främja utbildningen för alla barn, delas på sociala medier och användas som undervisningsmaterial för att öka medvetenheten om migrationsfrågan så brett som möjligt.

Vinnarna kommer att få priser och upplevelser som passar för olika åldersgrupper, såsom skolmaterial, presentkort för att delta i en Camporee, ett ungdomsläger eller en kongress, eller en volontärupplevelse av ADRA-projekt i Europa. Vinnarna kan också donera värdet av priset, och ADRA kommer att se till att skolmaterial tillhandahålls till flyktingbarn.

Konstkommittén kommer att bedöma konstverken och välja de tre bästa bidragen från varje kategori. Jurymedlemmar kommer att avgöra baserat på kreativitet och hur effektivt det förmedlar budskapet om klimatförändringar och människor på flykt. Kort tid efter att bidraget har valts, den 15 maj, kommer ADRA att skicka ut en inbjudan på sociala medier för allmänheten att rösta från den 17 maj till den 2 juni på sina favoritkonstverk från varje kategori.

Vinnarna kommer att meddelas via e-post efter att omröstningen har avslutats. Den onlinebaserade prisutdelningen kommer att äga rum den 15 juni 2024.

Unga konstnärer uppmanas att förbereda konstverk som på olika sätt berör temat som förklaras nedan. Varje deltagare är välkommen att utforska ämnet vidare med föräldrar, lärare, vänner och samhället runt omkring sig.

Runt omkring oss lever människor som har tvingats att fly från klimatkatastrofer, förföljelse, våld, motgångar, krig etc.

Förutom personligt engagemang och interaktion med flyktingar, rekommenderar vi starkt webbaserade undervisningsresurser om flyktingar, migranter och internflyktingar utarbetade av ADRA International (material finns på https://adra.org/worldrefugeesabbath). FN:s flyktingorgan (UNHCR) har utvecklat material för olika åldersgrupper (6 - 9, 9 - 12, 12 - 15, 15 - 18 år).

Länk till resurssidan: https://www.unhcr.org/what-we-do/build-better-futures/education/teaching-about-refugees

 

VEM är flyktingar?

Flyktingar är människor som har flytt från klimatkatastrofer, krig, våld, konflikt eller förföljelse och har korsat en internationell gräns för att hitta trygghet i sitt eget eller ett annat land. De har ofta tvingats fly med bara kläderna på kroppen och lämnat hem, egendomar, arbeten och vänner bakom sig.

Dessa resor, som alla börjar med hopp om en bättre framtid, kan också vara fulla av faror och rädsla. Vissa människor riskerar att bli offer för människohandel och andra former av utnyttjande. Vissa grips av myndigheterna så fort de når ett nytt land. När de har kommit till ro och börjat bygga upp ett nytt liv, möter många daglig rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Vissa människor hamnar ensamma och isolerade eftersom de har förlorat de stödnätverk som de flesta av oss tar för givet - det lokala samhället, kollegor, släktingar och vänner.

Tema

NÄR KLIMATET FÖRSTÖR VÅRT HEM

Vi vet att många människor måste lämna sina hem och bli flyktingar i sitt eget land eller andra länder på grund av konflikter. I tider när klimatet förändras drastiskt kommer fler och fler människor att lämna sina hem på grund av extrema väderhändelser, såsom värmeböljor, översvämningar och skogsbränder, men även långsamma förändringar, såsom stigande havsnivåer. Tänk dig att bo på en ö, och den blir mindre för varje år. Du kommer att tvingas lämna ditt hem och leta efter en säkrare plats att bo. Denna typ av migration ökar dramatiskt eftersom vi inte har lyckats stoppa den globala uppvärmningen. Om vi inte agerar snabbt, ändrar livsstil och uppmanar våra beslutsfattare att minska utsläppen av växthusgaser kommer fler klimatkatastrofer att inträffa, vilket innebär att fler människor kommer att påverkas - och kanske tvingas lämna sina hem. Detta kallar vi klimatmigration. De flesta klimatmigranterna kommer att röra sig inom ett lands gränser, där människor blir internflyktingar - men människor som korsar gränser till mindre farliga länder med mer måttliga temperaturer kommer också att öka. Ibland är det inte en klimatkatastrof som driver människor på flykt. Olje- och gasföretag har flyttat hela samhällen i decennier. Klimatkrisen hotar försörjningen för tiotals miljoner människor. Det är mycket viktigt att vi är medvetna om de problem som vår globala familj står inför och talar för dem som är berörda.

Tävlingen är ett samarbete initierat av ADRA Europa. VAR MED!