08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Dela

Världsflyktingsabbat

Som en del av Världsflyktingsabbaten vill vi i Sverige lyfta fram ADRAnätverkets påverkansarbete för att se till att många fler barn får möjlighet att gå i skolan. Idag är det 262 miljoner barn som inte får möjlighet att gå i skolan pga tidig äktenskap, krig, naturkatastrofer, fattigdom, traditioner mm. Vi önskar att så många som möjligt skriver på listan så att vi kan uppmärksamma människor på situationen för dessa barn och för att jobba vidare med hur vi kan stödja fler barn att få en utbildning.

 

För att medverka i ADRA:s upprop har du möjlighet att skriva under om du klickar på kanppen.

Skriv på här!