08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

}

Tro - en viktig pusselbit för den svenska demokratisatsningen

Publicerat 2020-11-10

SMR lanserar en ny rapport "Claiming Space for Faith". Tro är en viktig pusselbit för den svenska demokratisatsningen. 

I rapporten undersöker vi sambanden mellan det krympande demokratiska utrymmet och den negativa utvecklingen för religions- och övertygelsefrihet i världen. 

Tryggat demokratiskt utrymme hänger ofta ihop med respekt för religionsfriheten. Och tvärtom. För att stärka demokratin är det viktigt att arbeta integrerat med yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och religions- och övertygelsefrihet.

Idag lever endast tre procent av världens befolkning i vad som kan definieras som öppna samhällen. Att det demokratiska utrymmet krymper är välkänt och många internationella institutioner och beslutsfattare arbetar för att stärka demokratin. Men en trend som inte fått samma uppmärksamhet är det parallella hotet mot religions- och övertygelsefriheten, trots att mer än 80 % av världens befolkning bor i länder där religionsfriheten begränsas avsevärt.

Mer information finns på i SMRs Pressrum