08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Syrien katastrof

Sedan konflikten utbröt i Syrien 2011 har mer än 260.000 människor dödats, över 11 miljoner har tvingats lämna sina hem och 13,5 miljoner människor är i behov av humanitärt bistånd. Det finns för närvarande över 6,5 miljoner människor på flykt inom Syrien. Landet lider av enorm brist  inom område såsom mat, vatten, sanitet, hälsa, infrastruktur och utbildning. Endast 43% av de beräknade kostnaderna har kunnat finansieras under 2015 och detta försätter landet och de utsatta människorna i ett tillstånd av misär. Det är många områden inom landet som är belägrade vilket leder till stora svårigheter att nå fram med hjälp till de utsatta. 

Det är inte många svenska aktörer på plats i Syrien. Tack vare samarbetet med ADRA Syrien kan ADRA Sverige bistå med hjälp direkt till krigsdrabbade människor i Syrien. 

ADRA Sverige i samarbete med ADRA Syrien har implementerat projekt som bistår med hjälp för interna flyktingar i landet. Projekten har bl.a. fokuserat på tillgång till rent vatten, sanitet, hälsa samt utökat tillgång av utbildning för barn. ADRA är för nuvarande verksam i utkanten av Damaskus och i Homs.