08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Svenska Missionsrådet (SMR) Resiliens- Workshop i Nairobi

Mellan den 12 och 16:e mars samlas ca 45 personer från över 20 olika organisationer i Nairobi på Adventistsamfundets universitetsområde för att tillsammans dela erfarenheter från SMRs särskilda Resiliens-satsning under åren 2016-2018. ADRA Sverige finns representerat här och flera av våra ADRA partners ifrån Afrika.

Vad innebär Resiliens? En definition av ordet är förmågan att snabbt repa sig efter svårigheter, men i hjälp- och utvecklingsarbetet står det för så mycket mer!

SMRs definition är ”förmågan för en individ, ett samhälle eller land genom motståndskraft och anpassningsbarhet kunna hantera negativ förändring, chocker och osäkerhet under kontinuerlig förändrade förhållanden".

På seminariet har man tillsammans diskuterat olika projekt och haft ett utbytte av erfarenheter där förmågan för hushåll, samhällen och nationer att repa sig efter olika chocker (torka, översvämning, krig etc) stått i centrum och diskuterat hur människor kan fortsätta att utveckla och anpassa sig på det personliga planet och samhället i stort så positiv förändring på lång sikt kan ske.

Catharina Eriksson
Controller
ADRA Sverige