08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Slutresultat för 2017 års insamling till Framtidshopp

Gränsen har sprängts! I snart hundra år har Adventistsamfundet bedrivit insamlingsarbete i Sverige och för första gången har vi fått in över 3 miljoner kronor under ett år! Detta är fantastiskt!

Vi är oerhört tacksamma till alla våra församlingar som lägger ned mycket tid och energi på sin insamlingsverksamhet för att stödja ADRA Sveriges arbete. Det har arrangerats konserter, julbord, julmarknader, loppis, auktioner, glasskaféer, restaurang verksamhet och vanlig insamling i bössor eller med listor. Vi har under året fått in några större gåvor och företagen som våra insamlare har kontakt med har blivit mer och mer medvetna om sitt sociala ansvar gentemot de som har det svårt i världen.

Genom dessa insamlade medel har vi möjlighet att kunna lägga in den obligatoriska egeninsats som ligger till grund för att kunna få medel från Sida och på det sättet kunna stödja projekt i Bangladesh, Burkina Faso, Lesotho, Mali, Malawi, Namibia, Togo och Uganda och katastrofområden som Jemen och Syrien.  ADRA Sverige får också resurser att göra mindre projekt som vi annars inte skulle ha någon möjlighet att genomföra.

Underbart slut på 2017 års insamling, TACK till alla som har varit en del av insamlingsarbetet!