08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Dela

Rädda träden

Genom Framtidshopp stöder ADRA Sverige projekt i länder där det är mycket viktigt att bevara träden.
Människors tillvaro blir bättre när man räddar kvar träd och planterar nya.

Ur en trosbaserad världssyn är världen skapad av Gud och människor är förvaltare av världen och dess resurser. Det är människans ansvar att arbeta för att skydda och bevara den fysiska miljön som de lever och arbetar i istället för att utnyttja det enbart för egen vinning.

Människan har förändrat jordens klimat, och det påverkar bl.a. havsnivån. Detta har svåra konsekvenser för öar och låglänta länder som t.ex. Bangladesh och människorna som bor där.

Rädda träden!

Genom Framtidshopp stöder ADRA Sverige projekt i länder där det är mycket viktigt att bevara träden. Människors tillvaro blir bättre när man räddar kvar träd och planterar nya.

Träd bidrar till att bryta fattigdomscirkeln.

När träden har huggits ner förlorar marken sina näringsämnen och kan snart inte längre odlas. Genom sina projekt lär ADRA Sverige människor att plantera, skydda träd och använda energisparande spisar. Det bidrar till att fattigdomscirkeln bryts och motverkar avskogningen, eftersom människor får tillgång till virke, ved, frukt och andra skogsprodukter.

Plantera träd

Effekterna av klimatförändringarna har resulterat i att några länder fått torka och andra översvämningar. De som drabbas värst är de fattiga som är mest utsatta och som inte har några alternativ. Att plantera träd kan bromsa dessa effekter.

Träd ger mat och skydd och förhindrar att öknarna sprider sig. Trädens djupa rötter binder jorden och förhindrar att den torkar ut. Trädens kronor ger skugga som kan skydda andra grödor och dra till sig regn. Bladen och frukterna ger också mat åt både djur och människor.

Träden bidrar också till att bevara landskapet. De förhindrar jorderosion och hjälper till att fylla på grundvattnet.

Träden binder koldioxid och bidrar till oxygenrik luft. Ett enkelt sätt att bekämpa klimatförändringen är att plantera träd.

Hjälp oss bevara vår planet grön och levande!

Ge ditt stöd till ADRA Sverige