08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Julgåvan - 2019

Tack för er frikostighet

JULGRAN ELLER JULTRÄD?

2019 års tema för Julgåvan var Julgran eller Julträd för att belysa vikten av att även hantera miljön i samband med hjälparbete, något som vi på ADRA alltid försöker få med som en viktig del i projekten.

Dena insamlingen är nu avslutad men behoven finns fortsatt kvar, vill du skänka pengar går det bra som en engångsgåva eller som månadsgivare-Framtidsfadder.

 

2019 har präglats av så många naturkatastrofer, en del har varit de värsta i mannaminne. Man pratar om att klimatförändringar är en av anledningarna till dessa katastrofer. Utöver detta fortsätter flera av krigen i världen som i Syrien och Jemen vilket gör att flyktingströmmarna bara ökar.

Sverige har satts på kartan genom bl.a. Greta Thunbergs klimataktivism. Vad man än tycker om henne måste vi förvalta jorden som gavs oss vid skapelsen. Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att ta vara på vår miljö och lindra nöden för de som lider av klimatförändringarnas följder.

ADRAs ansvar

ADRA Sverige har också ett ansvar för miljön, det är en viktig del i våra projekt. I Bangladesh som ligger under havsnivån har vi haft projekt med att höja upp hem, skolor och åkrar. ADRA har planterat träd (Mangrove) för att hindra jorderosion vid de översvämningar som kommer varje år.

I Uganda, Malawi, Mali och Burkina Faso är energibesparande spisar, att göra briketter av avfall och plantering av träd någonting som ADRA jobbar med för att bevara miljön och minska klimatpåverkan. Bara i norra Uganda har man p.g.a. flyktingarna från Sydsudan huggit ned över 20 miljoner träd. Att plantera träd är därför ett av de bästa sätten att bevara miljön på i olika ADRA projekt runt om i världen.

Köp ett träd – köp en skog!

Julgranen är en levande symbol för julen. För de som har möjlighet att själva gå ut i skogen och hugga ned en egen gran har doften och skönheten av ett levande träd i det snötunga mörkret blivit en symbol för hopp och liv.

Det kostar ofta ett par hundra kronor att köpa en julgran men bara ca 30kr att plantera ett träd, tre stycken kostar ca 100kr. En liten skogsplätt på 100 träd kostar ca 3000kr. Genom att plantera både träd för energi, byggprojekt och fruktträd får människor och miljön en bättre framtid.

När du köper din gran eller hugger den själv i skogen till jul, tänk då på din medbroder eller medsyster och köp ett eller många träd för att få miljön för många att leva igen så deras liv blir lättare och flykt bort från hemlandet inte blir det enda alternativet som återstår.

Skicka en julgåva till PG eller Swisha till Pg: 90 07 21-2 Swish: 123 900 7212

ADRA Sverige önskar er alla en God och Fridfull Jul!

Siri Bjerkan Karlsson

Direktor