08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

}

Jemen – nytt land för ADRA:s hjälparbete

ADRA Sverige har fått en ny samarbetspartner; ADRA Jemen som är ett stort kontor med över 100 anställda. Tillsammans arbetar vi för att bistå tusentals krigsdrabbade människor som lever under extrema förhållanden.

Inbördeskrig

Jemen är det näst största landet på den arabiska halvön och det mest befolkade med över 27 miljoner invånare. Redan 2011 började oroligheter i landet där en rebellgrupp i landet gjorde en typ av statskupp. Oroligheterna eskalerade och drog med sig flera länder i det som utvecklades till ett regelrätt inbördeskrig under 2015. Människor började fly från de städer som utsattes för de värsta angreppen. Men människorna i Jemen är extremt utsatta då de har väldigt svårt att fly till grannländer pga. av sitt geografiska läge och politiska känslighet (fientligheter mellan olika islamiska grupper som sunni och shia muslimer). Därför är de flesta tvungna att stanna i landet som internflyktingar och fly till säkrare områden i landet. 

ADRA hjälpte 1500 familjer i nöd

Det finns för närvarande 2,5 miljoner interna flyktingar i Jemen. Förra året vädja ADRA Jemen till andra ADRA kontor om hjälp för att bistå dessa interna flyktingar. ADRA Danmark arbetar redan i Jemen och tillsammans med ADRA Sverige gjorde man en insats för stöd till de nödlidna. 

ADRA Jemens programansvarige befann sig just i Sverige på en kurs och kunde inte återvända till sitt land då bland annat hennes stad Taizé var en av de värst utsatta städerna och flygplatsen var sönderbombad!

Med stöd från Svenska Missionsrådet och ADRA Danmark kunde ADRA Sverige bidra med stöd till ADRA Jemen så att det blev möjligt att dela ut mat och förse 1500 familjer i Basateen och Dar Saad områdena i Aden med hygien artiklar och hälsoutbildning för att förhindra sjukdomar. 

Tusentals krigsdrabbade människor får hjälp från ADRA i dagsläget

Just nu stödjer ADRA Sverige ett projekt där ADRA Jemen hjälper 610 hushåll med mat i Taizé, där nöden är som störst och hundratusentals människor är internflyktingar. Insatsen finansieras av Sida som nyligen godkände ADRA Sveriges ansökan. ADRA är en av de få svenska hjälporganisationer som arbetar i både Jemen och Syrien.