08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2   Bg: 900-72 12  

Jemen katastrof

Den pågående konflikten i Jemen och avsaknad av tillgång till basala förnödenheter har resulterat i en storskalig humanitär kris i det redan fattigdomspräglade landet. Konflikten i Jemen har lett till stor brist på mat, vatten, sanitet och hygienartiklar som lett till förödande spridning av sjukdomar. I juli 2015 deklarerade FN att Jemen befinner sig i svåraste graden av humanitär kris. Det finns över 2.7 miljoner interna flyktingar i Jemen.

ADRA Sverige i samarbete med ADRA Jemen har implementerat humanitära projekt för att ge mat och sanitet till de nödställda människorna som bor i de svårt drabbade områden Aden och Taiz i Jemen.