08-545 297 70 Swish: 123 900 7212 Pg: 90 07 21-2  

Hjälpaktion blir Framtidshopp!

ADRA Sveriges årliga insamlingskampanj Hjälpaktion som startade 1920 är en av Sveriges äldsta insamlingar. I snart 100 år har ADRA:s insamlare frivilligt samlat in gåvor till ADRA Sveriges arbete. Insamlingen genomförs varje höst och gåvorna som samlas in använder ADRA Sverige till att ge människor som lever i fattigdom ett bättre liv.

I år lanseras Hjälpaktion med ett helt nytt namn ”FRAMTIDSHOPP”. Insamlingskampanjen kommer att gå i Hjälpaktionens fotspår men med en ny folder. Framtidshopp är att praktiskt förändra världen – ett liv i taget!

Varje år kan ADRA Sverige hjälpa mer än två miljoner utsatta människor tack vare den årliga insamlingskampanjen. Många av dem är barn. Vi hoppas att kunna fortsätta detta med det nya konceptet Framtidshopp! Tillsammans kan vi hjälpa fler behövande kvinnor, barn och familjer att få ett bättre liv och en ljusare framtid. 

Dina pengar kommer fram

När du ger en gåva till ADRA Sverige är du med och förbättrar tillvaron för några av världens fattigaste och mest utsatta människor. Och förbättringen är varaktig. Max 1 krona på varje tia som skänks till ADRA Sverige går till omkostnader. Resten av pengarna går direkt till hjälp åt människor i flera av världens fattiga länder. Dina gåvor förmeras tack vare bidrag från SMR/Sida. ADRA Sverige har ett 90-konto för gåvor. Det innebär att vi står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Deras regler säger att minst 75 procent av gåvan du ger ska gå direkt till ändamålet. Hos ADRA Sverige är det idag minst 90 procent som går till våra projekt. Därför kan du känna dig trygg med att din gåva kommer fram till de behövande. Vi använder den så att den gör så stor nytta som möjligt. 

Framtidshopp lanseras den 1 september 2017. Den nya foldern går att beställa via framtidshopp@adra.se eller 08-–545 297 83.

Var med och förändra världen – ett liv i taget! Ge Framtidshopp till barn och kvinnor som lever i fattigdom!